Daags na de nieuwe beslissingen om de verspreiding van het coronavirus in de scholen in te dijken, komen er uiteenlopende reacties van de onderwijsbonden en -koepels.

Ook de Vlaamse Jeugdraad is niet gelukkig met de mondmaskerplicht in de derde graad van het lager onderwijs, waar enkele uitzonderingen op bestaan. Voorzitter Amir Bachrouri vindt dat de focus beter zou worden gelegd op de contacten met kwetsbare groepen. Minister Weyts verdedigt de beslissing. Vooral in het vijfde leerjaar zie je het hoogste aantal besmettingen, legt hij uit. Bovendien moet je ook de leerkrachten beschermen.

De vergelijking met Brussel gaat volgens hem niet op, maar daar is het mondmasker nooit verdwenen en vallen er minder besmettingen te noteren. Kinderen van zes of zeven jaar een mondmasker laten dragen, 'zie ik absoluut niet zitten', gaat de minister voort. 'Leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar zijn al wat matuurder.'

De maatregel gaat in na de herfstvakantie en loopt tot Kerstmis. Een en ander zal tussentijds worden geëvalueerd. 'Als de hemel intussen opklaart, kunnen we maatregelen versoepelen', luidt het. Wat de verplichte ventilatie betreft, merkt Weyts op dat 90 procent van de scholen aan de slag is met CO2-meters, hoewel die niet verplicht zijn. 'In de horeca is die niet verplicht en is 36 procent niet in orde.'

Opnieuw mondmaskers voor Vlaamse leerlingen van vijfde en zesde leerjaar

In het Vlaams onderwijs wordt vanaf 8 november, na de herfstvakantie, het mondmasker dragen in de klas opnieuw verplicht voor leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar lager onderwijs. Dat is woensdagavond beslist op het overleg tussen Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en de onderwijskoepels. In het secundair onderwijs verandert er niets. Op het vlak van testing moeten enkel symptomatische leerlingen nog getest worden.

Het coronavirus verspreidt zich opnieuw als een lopend vuurtje in de scholen, en met name de lagere scholen. Een aanpassing van de maatregelen lijkt nodig, maar in Vlaanderen verandert er niet heel veel. Zoals in het verleden al het geval was, zullen de jongeren van het vijfde en zesde leerjaar lager onderwijs opnieuw het mondmasker moeten dragen in de klas. Een korte pauze zonder mondmasker kan wel.

'Mits de nodige afstand en met voldoende ventilatie, mag het mondmasker binnen eventjes kort af. Buiten kunnen de mondmaskers af, mits de leerlingen intense fysieke contacten vermijden', legt de Vlaamse onderwijsminister uit.

Voor de leerlingen van het secundair onderwijs verandert er niets. De hoge vaccinatiegraad bij de twaalf- tot achttienjarigen in Vlaanderen heeft in hun voordeel gespeeld. 'Dit resulteert in veel lagere besmettingscijfers en maakt dat extra algemene maatregelen in het secundair onderwijs op dit moment niet nodig zijn. Het onderwijsveld vraagt wel om ook in het secundair waakzaam te blijven. Scholen kunnen nog altijd zelf extra maatregelen nemen als dat op basis van de lokale situatie aangewezen lijkt', meldt minister Weyts.

Tot slot komt er een einde aan de huidige quarantainestrategie, die te veel kinderen nodeloos thuishoudt. De nieuwe teststrategie gaat als volgt: enkel kinderen van jonger dan twaalf jaar met symptomen worden nog getest. Dat moet de druk op de eerstelijnszones, de artsen en de Centra voor Leerlingenbegeleiding verminderen. 'Opnieuw zijn we niet roekeloos: we behouden een procedure om op te treden tegen clusteruitbraken', benadrukt Weyts. Concreet gaat een klas pas een week in quarantaine vanaf het moment dat er binnen één week binnen één klas vier besmettingen vastgesteld worden.

De regels gaan in na de herfstvakantie op 8 november en kunnen van kracht blijven tot aan de kerstvakantie, maar er zal tussentijds geëvalueerd worden. 'Ik ben blij dat we erin slagen maatregelen te nemen, maar enkel daar waar het probleem zich stelt', besluit Weyts.

Onderwijskoepels verdedigen noodzaak nieuwe regels in het lager onderwijs

De twee onderwijskoepels verdedigen woensdagavond de nieuwe coronamaatregelen voor het lager onderwijs. Harde maatregelen, maar zeker nodig om scholen te beschermen, zo klinkt het.

Lieven Boeve, topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, vindt het jammer dat de mondmaskerplicht opnieuw wordt ingevoerd, maar zegt dat deze wel noodzakelijk is. 'Het mondmasker heeft een enorme impact op het lesgeven zelf en het leerproces van de kinderen. De sociale dynamiek in een klas lijdt eronder.'

Boeve hoopt dat de nieuwe regels ervoor zorgen dat meer leerlingen naar school kunnen blijven gaan. Koen Pelleriaux van het Gemeenschapsonderwijs GO! vindt het een harde maatregel voor het vijfde en zesde leerjaar, maar erkent ook dat vooral daar de besmettingen gebeuren, omdat deze kinderen nog niet gevaccineerd zijn. De veranderde quarantainestrategie zal volgens Pelleriaux effectiever zijn om meer scholen te blijven openhouden.

'Het blijft een moeilijke keuze. Het onderwijs heeft het momenteel lastig, wanneer we extra maatregelen opleggen aan scholen, dat is niet evident. Maar op deze manier willen we het huidige 'quarantaine in, quarantaine out' verminderen.'

Gemengde reacties op nieuwe coronaregels in lagere scholen

De onderwijsvakbonden en -organisaties hebben verdeeld gereageerd op de nieuwe maatregelen die na de herfstvakantie in lagere scholen gelden. Het ACOD uitte zich ontevreden en twijfelt aan de effectiviteit van de regels. Het COV daarentegen acht de nieuwe maatregelen wel nodig om leerlingen en leerkrachten te beschermen.

Nancy Libert, algemeen secretaris van ACOD onderwijs, is niet tevreden over de nieuwe maatregelen. 'Wij vragen ons af of dit wel effectief is. De besmettingen gebeuren in alle leerjaren. Waarom zouden enkel het vijfde en zesde leerjaar dan een mondmasker moeten dragen? Ook in het eerste tot het vierde leerjaar woedt het virus.'

Ze benadrukt dat de onderwijsvakbond vooral uitkeek naar een verandering in de test- en quarantainestrategie, maar dat de huidige beslissingen niet voldoen. 'De teststrategie richt zich enkel op kinderen met symptomen, maar de meeste besmette kinderen zijn asymptomatisch. We maken onszelf wijs dat de aangepaste strategie veiliger en beter is.'

Het COV vindt de nieuwe maatregelen wel noodzakelijk en stelt dat deze niet per se nieuw zijn. De organisatie benadrukt wel dat de ventilatie in scholen een prioriteit moet blijven en betreurt dat er niet voor elke klas een CO2-meter kan worden voorzien.

Daags na de nieuwe beslissingen om de verspreiding van het coronavirus in de scholen in te dijken, komen er uiteenlopende reacties van de onderwijsbonden en -koepels. Ook de Vlaamse Jeugdraad is niet gelukkig met de mondmaskerplicht in de derde graad van het lager onderwijs, waar enkele uitzonderingen op bestaan. Voorzitter Amir Bachrouri vindt dat de focus beter zou worden gelegd op de contacten met kwetsbare groepen. Minister Weyts verdedigt de beslissing. Vooral in het vijfde leerjaar zie je het hoogste aantal besmettingen, legt hij uit. Bovendien moet je ook de leerkrachten beschermen. De vergelijking met Brussel gaat volgens hem niet op, maar daar is het mondmasker nooit verdwenen en vallen er minder besmettingen te noteren. Kinderen van zes of zeven jaar een mondmasker laten dragen, 'zie ik absoluut niet zitten', gaat de minister voort. 'Leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar zijn al wat matuurder.' De maatregel gaat in na de herfstvakantie en loopt tot Kerstmis. Een en ander zal tussentijds worden geëvalueerd. 'Als de hemel intussen opklaart, kunnen we maatregelen versoepelen', luidt het. Wat de verplichte ventilatie betreft, merkt Weyts op dat 90 procent van de scholen aan de slag is met CO2-meters, hoewel die niet verplicht zijn. 'In de horeca is die niet verplicht en is 36 procent niet in orde.' In het Vlaams onderwijs wordt vanaf 8 november, na de herfstvakantie, het mondmasker dragen in de klas opnieuw verplicht voor leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar lager onderwijs. Dat is woensdagavond beslist op het overleg tussen Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en de onderwijskoepels. In het secundair onderwijs verandert er niets. Op het vlak van testing moeten enkel symptomatische leerlingen nog getest worden.Het coronavirus verspreidt zich opnieuw als een lopend vuurtje in de scholen, en met name de lagere scholen. Een aanpassing van de maatregelen lijkt nodig, maar in Vlaanderen verandert er niet heel veel. Zoals in het verleden al het geval was, zullen de jongeren van het vijfde en zesde leerjaar lager onderwijs opnieuw het mondmasker moeten dragen in de klas. Een korte pauze zonder mondmasker kan wel. 'Mits de nodige afstand en met voldoende ventilatie, mag het mondmasker binnen eventjes kort af. Buiten kunnen de mondmaskers af, mits de leerlingen intense fysieke contacten vermijden', legt de Vlaamse onderwijsminister uit. Voor de leerlingen van het secundair onderwijs verandert er niets. De hoge vaccinatiegraad bij de twaalf- tot achttienjarigen in Vlaanderen heeft in hun voordeel gespeeld. 'Dit resulteert in veel lagere besmettingscijfers en maakt dat extra algemene maatregelen in het secundair onderwijs op dit moment niet nodig zijn. Het onderwijsveld vraagt wel om ook in het secundair waakzaam te blijven. Scholen kunnen nog altijd zelf extra maatregelen nemen als dat op basis van de lokale situatie aangewezen lijkt', meldt minister Weyts. Tot slot komt er een einde aan de huidige quarantainestrategie, die te veel kinderen nodeloos thuishoudt. De nieuwe teststrategie gaat als volgt: enkel kinderen van jonger dan twaalf jaar met symptomen worden nog getest. Dat moet de druk op de eerstelijnszones, de artsen en de Centra voor Leerlingenbegeleiding verminderen. 'Opnieuw zijn we niet roekeloos: we behouden een procedure om op te treden tegen clusteruitbraken', benadrukt Weyts. Concreet gaat een klas pas een week in quarantaine vanaf het moment dat er binnen één week binnen één klas vier besmettingen vastgesteld worden. De regels gaan in na de herfstvakantie op 8 november en kunnen van kracht blijven tot aan de kerstvakantie, maar er zal tussentijds geëvalueerd worden. 'Ik ben blij dat we erin slagen maatregelen te nemen, maar enkel daar waar het probleem zich stelt', besluit Weyts. De twee onderwijskoepels verdedigen woensdagavond de nieuwe coronamaatregelen voor het lager onderwijs. Harde maatregelen, maar zeker nodig om scholen te beschermen, zo klinkt het.Lieven Boeve, topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, vindt het jammer dat de mondmaskerplicht opnieuw wordt ingevoerd, maar zegt dat deze wel noodzakelijk is. 'Het mondmasker heeft een enorme impact op het lesgeven zelf en het leerproces van de kinderen. De sociale dynamiek in een klas lijdt eronder.' Boeve hoopt dat de nieuwe regels ervoor zorgen dat meer leerlingen naar school kunnen blijven gaan. Koen Pelleriaux van het Gemeenschapsonderwijs GO! vindt het een harde maatregel voor het vijfde en zesde leerjaar, maar erkent ook dat vooral daar de besmettingen gebeuren, omdat deze kinderen nog niet gevaccineerd zijn. De veranderde quarantainestrategie zal volgens Pelleriaux effectiever zijn om meer scholen te blijven openhouden. 'Het blijft een moeilijke keuze. Het onderwijs heeft het momenteel lastig, wanneer we extra maatregelen opleggen aan scholen, dat is niet evident. Maar op deze manier willen we het huidige 'quarantaine in, quarantaine out' verminderen.' De onderwijsvakbonden en -organisaties hebben verdeeld gereageerd op de nieuwe maatregelen die na de herfstvakantie in lagere scholen gelden. Het ACOD uitte zich ontevreden en twijfelt aan de effectiviteit van de regels. Het COV daarentegen acht de nieuwe maatregelen wel nodig om leerlingen en leerkrachten te beschermen.Nancy Libert, algemeen secretaris van ACOD onderwijs, is niet tevreden over de nieuwe maatregelen. 'Wij vragen ons af of dit wel effectief is. De besmettingen gebeuren in alle leerjaren. Waarom zouden enkel het vijfde en zesde leerjaar dan een mondmasker moeten dragen? Ook in het eerste tot het vierde leerjaar woedt het virus.' Ze benadrukt dat de onderwijsvakbond vooral uitkeek naar een verandering in de test- en quarantainestrategie, maar dat de huidige beslissingen niet voldoen. 'De teststrategie richt zich enkel op kinderen met symptomen, maar de meeste besmette kinderen zijn asymptomatisch. We maken onszelf wijs dat de aangepaste strategie veiliger en beter is.' Het COV vindt de nieuwe maatregelen wel noodzakelijk en stelt dat deze niet per se nieuw zijn. De organisatie benadrukt wel dat de ventilatie in scholen een prioriteit moet blijven en betreurt dat er niet voor elke klas een CO2-meter kan worden voorzien.