"De wet zegt dat je geen apparatuur mag hebben die de vaststelling van een verkeersovertreding verhindert of bemoeilijkt, maar Coyote is toegelaten", zegt Weyts. "We weten allemaal waarom Coyote wordt aangekocht, namelijk louter en alleen om ongestraft verkeersovertredingen te kunnen begaan. Zeker als blijkt dat van de vierhonderd verkeersdoden in Vlaanderen er meer dan 30 procent te wijten zijn aan overdreven snelheid, is dit een asociaal instrument om u tegen te zeggen. Straffer wordt het nog als blijkt dat onder andere het BIVV en de federale politie samenwerken met Coyote", zegt de minister. "De dubbelzinnigheid omtrent Coyote en andere radarverklikkers mag, wat mij betreft, stoppen Persoonlijk ben ik net, zoals in Frankrijk en Duitsland, voorstander van een verbod". (Belga)

"De wet zegt dat je geen apparatuur mag hebben die de vaststelling van een verkeersovertreding verhindert of bemoeilijkt, maar Coyote is toegelaten", zegt Weyts. "We weten allemaal waarom Coyote wordt aangekocht, namelijk louter en alleen om ongestraft verkeersovertredingen te kunnen begaan. Zeker als blijkt dat van de vierhonderd verkeersdoden in Vlaanderen er meer dan 30 procent te wijten zijn aan overdreven snelheid, is dit een asociaal instrument om u tegen te zeggen. Straffer wordt het nog als blijkt dat onder andere het BIVV en de federale politie samenwerken met Coyote", zegt de minister. "De dubbelzinnigheid omtrent Coyote en andere radarverklikkers mag, wat mij betreft, stoppen Persoonlijk ben ik net, zoals in Frankrijk en Duitsland, voorstander van een verbod". (Belga)