Uit cijfers die Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman bij Weyts opvroeg, blijkt dat in de derde graad ASO slechts 1 op de 5 leerlingen (20,32 procent) slaagt voor wiskunde als dat examen voor de centrale examencommissie wordt afgelegd. Voor de wetenschapsvakken in het ASO zijn de slaagpercentages amper beter, in de derde graad TSO zijn het vooral natuurwetenschappen, biologie en Duits waar leerlingen voor buizen. Daarom vraagt Meuleman aan Weyts om te herbekijken hoe de examens afgenomen worden en verbeterd kunnen worden, vooral voor wetenschappen en wiskunde. Maar daar gaat Weyts niet op in. "De examencommissie staat onder permanente revisie, dit zijn geen nieuwe cijfers. Ik zie niet in op welke grond we nu zouden moeten ingrijpen", reageert hij. "Het is niet omdat er in een bepaalde richting minder geslaagden zijn dat dat te wijten is aan het examen. Het kan natuurlijk ook te maken hebben met de instroom en met de motivatie." Weyts wijst erop dat de examencommissie een alternatief is voor wie "om welke reden dan ook" niet is kunnen afstuderen in het regulier onderwijs. "Het is en blijft een subsidiair kanaal. Het hoofdkanaal is en blijft nog altijd ons contactonderwijs." (Belga)

Uit cijfers die Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman bij Weyts opvroeg, blijkt dat in de derde graad ASO slechts 1 op de 5 leerlingen (20,32 procent) slaagt voor wiskunde als dat examen voor de centrale examencommissie wordt afgelegd. Voor de wetenschapsvakken in het ASO zijn de slaagpercentages amper beter, in de derde graad TSO zijn het vooral natuurwetenschappen, biologie en Duits waar leerlingen voor buizen. Daarom vraagt Meuleman aan Weyts om te herbekijken hoe de examens afgenomen worden en verbeterd kunnen worden, vooral voor wetenschappen en wiskunde. Maar daar gaat Weyts niet op in. "De examencommissie staat onder permanente revisie, dit zijn geen nieuwe cijfers. Ik zie niet in op welke grond we nu zouden moeten ingrijpen", reageert hij. "Het is niet omdat er in een bepaalde richting minder geslaagden zijn dat dat te wijten is aan het examen. Het kan natuurlijk ook te maken hebben met de instroom en met de motivatie." Weyts wijst erop dat de examencommissie een alternatief is voor wie "om welke reden dan ook" niet is kunnen afstuderen in het regulier onderwijs. "Het is en blijft een subsidiair kanaal. Het hoofdkanaal is en blijft nog altijd ons contactonderwijs." (Belga)