In het burgerlijk wetboek worden dieren nog steeds gelijkgesteld met roerende goederen en dat wil Wallonië veranderen. Het wil een beter juridisch statuut, om dieren te beschermen tegen mishandeling en om het bewustzijn rond dierenwelzijn te versterken. Waals minister Carlo Di Antonio wacht nog op een uitspraak van de Raad van State over het initiatief en hoopt daarna tot een consensus te komen met zijn Vlaamse en Brusselse collega's. Weyts loopt niet warm voor het idee. Dieren worden volgens hem in realiteit niet als roerende goederen beschouwd. "Er is onder meer de basisverplichting om hen op correcte wijze te huisvesten en te verzorgen. Dat brengt verantwoordelijkheden en plichten met zich mee", zegt de N-VA'er. "De rechten van het dier staan boven de eigendomsrechten. Om hun welzijn te verzekeren, kunnen dieren in beslag worden genomen", voert hij aan. Volgens de minister kan Vlaanderen zelf de straffen voor dierenmishandeling verhogen en zal dat ook gebeuren. "Of dieren al dan niet worden ingeschreven als een aparte categorie heeft geen enkele invloed op de hoogte van de straffen die kunnen worden uitgesproken. We zijn van plan om die straffen te verhogen, wat mogelijk is door de Dierenwelzijnswet te wijzigen." (Belga)

In het burgerlijk wetboek worden dieren nog steeds gelijkgesteld met roerende goederen en dat wil Wallonië veranderen. Het wil een beter juridisch statuut, om dieren te beschermen tegen mishandeling en om het bewustzijn rond dierenwelzijn te versterken. Waals minister Carlo Di Antonio wacht nog op een uitspraak van de Raad van State over het initiatief en hoopt daarna tot een consensus te komen met zijn Vlaamse en Brusselse collega's. Weyts loopt niet warm voor het idee. Dieren worden volgens hem in realiteit niet als roerende goederen beschouwd. "Er is onder meer de basisverplichting om hen op correcte wijze te huisvesten en te verzorgen. Dat brengt verantwoordelijkheden en plichten met zich mee", zegt de N-VA'er. "De rechten van het dier staan boven de eigendomsrechten. Om hun welzijn te verzekeren, kunnen dieren in beslag worden genomen", voert hij aan. Volgens de minister kan Vlaanderen zelf de straffen voor dierenmishandeling verhogen en zal dat ook gebeuren. "Of dieren al dan niet worden ingeschreven als een aparte categorie heeft geen enkele invloed op de hoogte van de straffen die kunnen worden uitgesproken. We zijn van plan om die straffen te verhogen, wat mogelijk is door de Dierenwelzijnswet te wijzigen." (Belga)