Voor Meuleman blijft het een raadsel waarom leerkrachten hun eigen mondmasker moesten meenemen en scholen zelf opdraaiden voor de extra poetskosten. "Bazen uit elke sector voorzien voor hun personeel alle beschermingsmateriaal, in scholen telt dat niet. Minister Weyts vond het overbodig om daar aan tegemoet te komen", klaagt ze aan. In het buitengewoon onderwijs moesten de leerlingen door de coronacrisis dagelijks nog langer op de bus zitten. "Door corona was het blijkbaar geen uitzondering dat leerlingen om 7 uur 's ochtends thuis vertrokken om 's avonds om 20 uur doodmoe terug thuis te komen. Aan die schrijnende toestanden moet echt een einde komen", citeert ze een schooldirecteur. Daarnaast hamert Meuleman op eenheid van commando van de onderwijsminister. "Leerkrachten lezen in de kranten wat de minister beslist of welke beslissingen worden bijgesteld. Zo plaats ik ook grote vraagtekens bij het feit dat leerkrachten, leerlingen of directies begin december nog altijd niet weten wat de plannen zijn na de kerstvakantie. Voorlopig liggen er geen draaiboeken op tafel", hekelt ze. Het Groen-parlementslid verwijst ook naar experts die verklaarden dat leerlingen door de verloren lesuren achterop raakten. "De oplossing ligt niet in extra les te voorzien na de schooluren, maar de leerlingen wel bij te spijkeren tijdens het schooljaar. De zomerscholen zijn goed geweest voor een aantal leerlingen, maar bereikten lang niet elk kind dat het nodig had", aldus Meuleman. Volgens haar holde de onderwijsminister ook achter de feiten aan als het gaat over ICT-investeringen. Voor het hoger onderwijs hoorde Meuleman dat er ook daar geen duidelijkheid was. "Blijkbaar stemde de overheid de violen niet gelijk met experten en instellingen en was er te weinig oog voor de reële noden in de opleidingen. Onze studenten voelden zich in de steek gelaten op verschillende vlakken, zowel qua huisvesting, mentaal welzijn als financieel." (Belga)

Voor Meuleman blijft het een raadsel waarom leerkrachten hun eigen mondmasker moesten meenemen en scholen zelf opdraaiden voor de extra poetskosten. "Bazen uit elke sector voorzien voor hun personeel alle beschermingsmateriaal, in scholen telt dat niet. Minister Weyts vond het overbodig om daar aan tegemoet te komen", klaagt ze aan. In het buitengewoon onderwijs moesten de leerlingen door de coronacrisis dagelijks nog langer op de bus zitten. "Door corona was het blijkbaar geen uitzondering dat leerlingen om 7 uur 's ochtends thuis vertrokken om 's avonds om 20 uur doodmoe terug thuis te komen. Aan die schrijnende toestanden moet echt een einde komen", citeert ze een schooldirecteur. Daarnaast hamert Meuleman op eenheid van commando van de onderwijsminister. "Leerkrachten lezen in de kranten wat de minister beslist of welke beslissingen worden bijgesteld. Zo plaats ik ook grote vraagtekens bij het feit dat leerkrachten, leerlingen of directies begin december nog altijd niet weten wat de plannen zijn na de kerstvakantie. Voorlopig liggen er geen draaiboeken op tafel", hekelt ze. Het Groen-parlementslid verwijst ook naar experts die verklaarden dat leerlingen door de verloren lesuren achterop raakten. "De oplossing ligt niet in extra les te voorzien na de schooluren, maar de leerlingen wel bij te spijkeren tijdens het schooljaar. De zomerscholen zijn goed geweest voor een aantal leerlingen, maar bereikten lang niet elk kind dat het nodig had", aldus Meuleman. Volgens haar holde de onderwijsminister ook achter de feiten aan als het gaat over ICT-investeringen. Voor het hoger onderwijs hoorde Meuleman dat er ook daar geen duidelijkheid was. "Blijkbaar stemde de overheid de violen niet gelijk met experten en instellingen en was er te weinig oog voor de reële noden in de opleidingen. Onze studenten voelden zich in de steek gelaten op verschillende vlakken, zowel qua huisvesting, mentaal welzijn als financieel." (Belga)