Sinds 1 september van dit jaar gelden nieuwe eindtermen voor de eerste graad secundair onderwijs. De Morgen berichtte vrijdag dat twee Steinerscholen voor het begin van het schooljaar gevraagd hebben om die minimumnorm niet te moeten gebruiken, maar dat de Vlaamse overheid weigerde. Die laatste deed dat na advies van de onderwijsinspectie en een commissie van deskundigen. Bij de woordvoerder van minister Weyts klinkt het maandag dat de onderwijsinspectie de vervangende eindtermen van de Steinerscholen onduidelijk geformuleerd vond, waardoor niet na te gaan is of de gestelde doelen wel gehaald worden na de eerste graad. Hun eindtermen schieten ook tekort op vlak van de competenties vreemde talen, historisch en ruimtelijk bewustzijn en lichamelijke gezondheid. De commissie van deskundigen miste in de eindtermen van de Steinerscholen vaak een expliciet kenniselement. Ze vond dat veel leerinhouden niet worden aangeboden op een abstract en theoretisch niveau en heel wat van de wettelijke eindtermen geen evenwaardige vervanger kregen. Daardoor ontbreekt heel wat verplichte inhoud, klonk het oordeel. Minister Weyts wil dat ook leerlingen van Steinerscholen op hun 14 jaar kunnen overstappen naar een andere school als ze dat willen. "Dat kan alleen als de lat voor leerlingen wel ongeveer gelijk ligt. Er mag geen apart universum ontstaan, helemaal ontkoppeld van de rest van het onderwijslandschap", klinkt het op zijn kabinet. (Belga)

Sinds 1 september van dit jaar gelden nieuwe eindtermen voor de eerste graad secundair onderwijs. De Morgen berichtte vrijdag dat twee Steinerscholen voor het begin van het schooljaar gevraagd hebben om die minimumnorm niet te moeten gebruiken, maar dat de Vlaamse overheid weigerde. Die laatste deed dat na advies van de onderwijsinspectie en een commissie van deskundigen. Bij de woordvoerder van minister Weyts klinkt het maandag dat de onderwijsinspectie de vervangende eindtermen van de Steinerscholen onduidelijk geformuleerd vond, waardoor niet na te gaan is of de gestelde doelen wel gehaald worden na de eerste graad. Hun eindtermen schieten ook tekort op vlak van de competenties vreemde talen, historisch en ruimtelijk bewustzijn en lichamelijke gezondheid. De commissie van deskundigen miste in de eindtermen van de Steinerscholen vaak een expliciet kenniselement. Ze vond dat veel leerinhouden niet worden aangeboden op een abstract en theoretisch niveau en heel wat van de wettelijke eindtermen geen evenwaardige vervanger kregen. Daardoor ontbreekt heel wat verplichte inhoud, klonk het oordeel. Minister Weyts wil dat ook leerlingen van Steinerscholen op hun 14 jaar kunnen overstappen naar een andere school als ze dat willen. "Dat kan alleen als de lat voor leerlingen wel ongeveer gelijk ligt. Er mag geen apart universum ontstaan, helemaal ontkoppeld van de rest van het onderwijslandschap", klinkt het op zijn kabinet. (Belga)