Weyts wijt de actuele vertraging onder meer aan het feit dat de opmaak van een goed 'Engineering & Build'-bestek omwille van de complexiteit van het project meer tijd in beslag genomen heeft dan verwacht. De aanbestedingsprocedure voor de realisatie op basis van dit bestek is momenteel nog niet afgerond. Weyts hoopt dat de werken nog dit voorjaar kunnen gegund worden. Na de opmaak van het uitvoeringsontwerp en bouwdossier en de realisatie van de onteigeningen zal de bouwvergunningsaanvraag wellicht eind 2017 kunnen worden ingediend. De totale uitvoeringstermijn wordt geraamd op twee jaar. De laatste raming voor deze werken bedraagt 13,3 miljoen euro. In deze kost zijn naast de fietsbrug op de Brusselse ring ook de realisatie inbegrepen van drie nieuwe fietsbruggen over gemeentewegen, de doorgang onder de A201 en nog een andere reeks kleinere werken. Vlaanderen financiert de volledige brug (5 miljoen euro). Voor het traject voor en achter betaalt Vlaanderen 3,3 miljoen euro en de provincie Vlaams-Brabant 4,9 miljoen euro. De gemeentebesturen van Machelen (maximum 275.000 euro) en Zaventem (maximum 135.000 euro) financieren rustpunten en aanpalende voetpaden. (Belga)

Weyts wijt de actuele vertraging onder meer aan het feit dat de opmaak van een goed 'Engineering & Build'-bestek omwille van de complexiteit van het project meer tijd in beslag genomen heeft dan verwacht. De aanbestedingsprocedure voor de realisatie op basis van dit bestek is momenteel nog niet afgerond. Weyts hoopt dat de werken nog dit voorjaar kunnen gegund worden. Na de opmaak van het uitvoeringsontwerp en bouwdossier en de realisatie van de onteigeningen zal de bouwvergunningsaanvraag wellicht eind 2017 kunnen worden ingediend. De totale uitvoeringstermijn wordt geraamd op twee jaar. De laatste raming voor deze werken bedraagt 13,3 miljoen euro. In deze kost zijn naast de fietsbrug op de Brusselse ring ook de realisatie inbegrepen van drie nieuwe fietsbruggen over gemeentewegen, de doorgang onder de A201 en nog een andere reeks kleinere werken. Vlaanderen financiert de volledige brug (5 miljoen euro). Voor het traject voor en achter betaalt Vlaanderen 3,3 miljoen euro en de provincie Vlaams-Brabant 4,9 miljoen euro. De gemeentebesturen van Machelen (maximum 275.000 euro) en Zaventem (maximum 135.000 euro) financieren rustpunten en aanpalende voetpaden. (Belga)