De Vlaamse regering buigt zich momenteel over nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad. Volgens Groen grijpt de minister in op de voorstellen die de experts hebben gedaan. "Er zijn indicaties dat eindtermen over kolonisatie, imperialisme en dekolonisatie sneuvelen in TSO/BSO door de ingrepen van Weyts", zegt Elisabeth Meuleman van Groen. "Op een moment dat racisme en discriminatie brandend actueel zijn, willen wij dat deze thema's stevig verankerd worden in de eindtermen, niet alleen voor het ASO, maar ook voor TSO, BSO en in het basisonderwijs." Volgens Groen wordt voorts de lat lager gelegd voor de kennis van Frans en Engels en worden er kenniselementen bij literatuur geschrapt. Ook projectmatig werken in de STEM-richtingen verdwijnt. "En het reflecteren over de voordelen en uitdagingen van diversiteit verdwijnt in de richtingen met dubbele finaliteit." Groen vraagt in de resolutie om aandacht te besteden aan niet-westerse perspectieven en de relatie verleden-heden-toekomst. Er moet nog meer belangstelling komen voor stereotype beeldvorming in lesmateriaal, vindt de partij. "We gaan de eindtermen aanscherpen voor alle vakken in de volledige tweede en derde graad secundair onderwijs, voor alle onderwijsvormen. Dat is een heel omvangrijke oefening en dus is het volstrekt normaal dat daar binnen de regering veel overleg aan vooraf gaat", reageert Weyts. "Die debatten voer je eerst binnenskamers en niet meteen via de media. We zijn ambitieus voor álle scholieren, maar we respecteren wel de eigenheid van het ASO, het TSO en het BSO. Het is de bedoeling om de lat hoog te leggen voor iedereen, maar het kan niet voor elke jongere identiek dezelfde lat zijn. De experten in de ontwikkelcommissies hebben prima werk geleverd. Maar uiteindelijk beslissen we wel op niveau van de regering. Daarvoor zijn we verkozen: om beslissingen te nemen." (Belga)

De Vlaamse regering buigt zich momenteel over nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad. Volgens Groen grijpt de minister in op de voorstellen die de experts hebben gedaan. "Er zijn indicaties dat eindtermen over kolonisatie, imperialisme en dekolonisatie sneuvelen in TSO/BSO door de ingrepen van Weyts", zegt Elisabeth Meuleman van Groen. "Op een moment dat racisme en discriminatie brandend actueel zijn, willen wij dat deze thema's stevig verankerd worden in de eindtermen, niet alleen voor het ASO, maar ook voor TSO, BSO en in het basisonderwijs." Volgens Groen wordt voorts de lat lager gelegd voor de kennis van Frans en Engels en worden er kenniselementen bij literatuur geschrapt. Ook projectmatig werken in de STEM-richtingen verdwijnt. "En het reflecteren over de voordelen en uitdagingen van diversiteit verdwijnt in de richtingen met dubbele finaliteit." Groen vraagt in de resolutie om aandacht te besteden aan niet-westerse perspectieven en de relatie verleden-heden-toekomst. Er moet nog meer belangstelling komen voor stereotype beeldvorming in lesmateriaal, vindt de partij. "We gaan de eindtermen aanscherpen voor alle vakken in de volledige tweede en derde graad secundair onderwijs, voor alle onderwijsvormen. Dat is een heel omvangrijke oefening en dus is het volstrekt normaal dat daar binnen de regering veel overleg aan vooraf gaat", reageert Weyts. "Die debatten voer je eerst binnenskamers en niet meteen via de media. We zijn ambitieus voor álle scholieren, maar we respecteren wel de eigenheid van het ASO, het TSO en het BSO. Het is de bedoeling om de lat hoog te leggen voor iedereen, maar het kan niet voor elke jongere identiek dezelfde lat zijn. De experten in de ontwikkelcommissies hebben prima werk geleverd. Maar uiteindelijk beslissen we wel op niveau van de regering. Daarvoor zijn we verkozen: om beslissingen te nemen." (Belga)