Het buitengewoon onderwijs blijft voor vele leerlingen met speciale noden de meest geschikte plaats met de beste omkadering. Maar voor speciale noden is ook speciale deskundigheid nodig. Een school met expertise in de begeleiding van kinderen met een motorische beperking is bijvoorbeeld niet automatisch geschikt om ook kinderen met een visuele beperking onderwijs te bieden. De scholen moeten dan ook een speciale aanvraagprocedure doorlopen vooraleer ze hun aanbod kunnen uitbreiden. Zo blijft de kwaliteit van het buitengewoon onderwijs bewaakt. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts geeft nu zes scholen van het buitengewoon onderwijs groen licht om hun aanbod verder uit te breiden. Het gaat om twee scholen uit het buitengewoon basisonderwijs en vier scholen in het buitengewoon secundair onderwijs. "Ik besef dat dit maar beperkt een oplossing is voor de grote noden die er zijn in het buitengewoon onderwijs", zegt Weyts. De N-VA-minister wil naar eigen zeggen een "drietrapsraket" in stelling brengen. "Ten eerste voorzien we 30 miljoen euro extra voor de zorgtijdgarantie, zodat er extra ondersteuning komt in klassen. Ten tweede nemen we op korte termijn dringende capaciteitsmaatregelen, met huursubsidies of tijdelijke infrastructuur voor het buitengewoon onderwijs. Ten derde investeren we op langere termijn in extra infrastructuur: we voorzien deze regeerperiode 3 miljard euro voor schoolinfrastructuur, een half miljard meer dan in de vorige regeerperiode". (Belga)

Het buitengewoon onderwijs blijft voor vele leerlingen met speciale noden de meest geschikte plaats met de beste omkadering. Maar voor speciale noden is ook speciale deskundigheid nodig. Een school met expertise in de begeleiding van kinderen met een motorische beperking is bijvoorbeeld niet automatisch geschikt om ook kinderen met een visuele beperking onderwijs te bieden. De scholen moeten dan ook een speciale aanvraagprocedure doorlopen vooraleer ze hun aanbod kunnen uitbreiden. Zo blijft de kwaliteit van het buitengewoon onderwijs bewaakt. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts geeft nu zes scholen van het buitengewoon onderwijs groen licht om hun aanbod verder uit te breiden. Het gaat om twee scholen uit het buitengewoon basisonderwijs en vier scholen in het buitengewoon secundair onderwijs. "Ik besef dat dit maar beperkt een oplossing is voor de grote noden die er zijn in het buitengewoon onderwijs", zegt Weyts. De N-VA-minister wil naar eigen zeggen een "drietrapsraket" in stelling brengen. "Ten eerste voorzien we 30 miljoen euro extra voor de zorgtijdgarantie, zodat er extra ondersteuning komt in klassen. Ten tweede nemen we op korte termijn dringende capaciteitsmaatregelen, met huursubsidies of tijdelijke infrastructuur voor het buitengewoon onderwijs. Ten derde investeren we op langere termijn in extra infrastructuur: we voorzien deze regeerperiode 3 miljard euro voor schoolinfrastructuur, een half miljard meer dan in de vorige regeerperiode". (Belga)