"Momenteel loopt de procedure inzake de bouwvergunning," merkt Weyts op. "Onder meer daaruit moet blijken of dit project van kantoren en voetbalstadion er überhaupt zal kunnen komen, gelet op de inpasbaarheid in het GRUP, de mobiliteitsimpact, het feit dat er geen thuisploeg kandidaat is enzovoort." De N-VA-minister wijst erop dat zijn administratie zich louter bereid verklaart om desgevallend te spreken over de verkoop van enkele restgronden in eigendom van het Agentschap Wegen en Verkeer. "Ik ben nergens aan gebonden en zal over een eventuele verkoop pas beslissen nadat alle procedures doorlopen zijn. Het lijkt me evident dat we op dat ogenblik ook bekijken wat het draagvlak is en in welke mate het project dan nog overeenstemt met het engagement dat de Vlaamse regering destijds genomen heeft. Voor wie daaraan zou twijfelen: ik ben dus niet te koop. Ik ging er tot voor kort van uit dat dat voor alle partijen in deze zaak zou gelden." (Belga)

"Momenteel loopt de procedure inzake de bouwvergunning," merkt Weyts op. "Onder meer daaruit moet blijken of dit project van kantoren en voetbalstadion er überhaupt zal kunnen komen, gelet op de inpasbaarheid in het GRUP, de mobiliteitsimpact, het feit dat er geen thuisploeg kandidaat is enzovoort." De N-VA-minister wijst erop dat zijn administratie zich louter bereid verklaart om desgevallend te spreken over de verkoop van enkele restgronden in eigendom van het Agentschap Wegen en Verkeer. "Ik ben nergens aan gebonden en zal over een eventuele verkoop pas beslissen nadat alle procedures doorlopen zijn. Het lijkt me evident dat we op dat ogenblik ook bekijken wat het draagvlak is en in welke mate het project dan nog overeenstemt met het engagement dat de Vlaamse regering destijds genomen heeft. Voor wie daaraan zou twijfelen: ik ben dus niet te koop. Ik ging er tot voor kort van uit dat dat voor alle partijen in deze zaak zou gelden." (Belga)