De Vlaamse Regering heeft na de vaststelling van verhoogde PFOS-waarden in de omgeving van de 3M-fabriek in Zwijndrecht aan gevraagd om potentieel gevaarlijke terreinen te inventariseren. Ook op andere plaatsen kunnen deze stoffen door het blussen van branden met fluorhoudend blusschuim in het milieu terechtgekomen zijn. De gemeente wijst woensdag de omgeving van de treinramp van Wetteren aan, zodat daar 'no regret'-maatregelen van kracht zijn. Ook de fabriek van Triconorma en de industriële bakkerij Houben staan op de lijst. Ook oefenterreinen van de brandweer, zoals de kazerne aan de Zuiderdijk, het bedrijf Ajinomoto Omnichem en het gemeentelijk magazijn zijn mogelijk verontreinigd met de stof. Er worden daarom verstrengde maatregelen genomen, zoals het verbod om grondwater te drinken en zelfgeteeld kleinvee te consumeren. Kinderen mogen ook niet op de terreinen spelen. Wetteren verstuurd brieven naar alle inwoners binnen een straal van 100 meter van een mogelijk verontreinigd perceel. In de brief geeft de gemeente de voorzorgsmaatregelen mee. Die zijn van toepassing in afwachting van meer gegevens over de reële grond- en grondwatertoestand op en rond het mogelijk verontreinigde terrein. OVAM zal daarom staalnames van bodem en grondwater uitvoeren. De afvalstoffenmaatschappij verwacht de resultaten binnen twee weken. (Belga)

De Vlaamse Regering heeft na de vaststelling van verhoogde PFOS-waarden in de omgeving van de 3M-fabriek in Zwijndrecht aan gevraagd om potentieel gevaarlijke terreinen te inventariseren. Ook op andere plaatsen kunnen deze stoffen door het blussen van branden met fluorhoudend blusschuim in het milieu terechtgekomen zijn. De gemeente wijst woensdag de omgeving van de treinramp van Wetteren aan, zodat daar 'no regret'-maatregelen van kracht zijn. Ook de fabriek van Triconorma en de industriële bakkerij Houben staan op de lijst. Ook oefenterreinen van de brandweer, zoals de kazerne aan de Zuiderdijk, het bedrijf Ajinomoto Omnichem en het gemeentelijk magazijn zijn mogelijk verontreinigd met de stof. Er worden daarom verstrengde maatregelen genomen, zoals het verbod om grondwater te drinken en zelfgeteeld kleinvee te consumeren. Kinderen mogen ook niet op de terreinen spelen. Wetteren verstuurd brieven naar alle inwoners binnen een straal van 100 meter van een mogelijk verontreinigd perceel. In de brief geeft de gemeente de voorzorgsmaatregelen mee. Die zijn van toepassing in afwachting van meer gegevens over de reële grond- en grondwatertoestand op en rond het mogelijk verontreinigde terrein. OVAM zal daarom staalnames van bodem en grondwater uitvoeren. De afvalstoffenmaatschappij verwacht de resultaten binnen twee weken. (Belga)