In het coalitieakkoord staat: "Mechelen is een stad waar mannen en vrouwen, jongens en meisjes niet alleen gelijk en gelijkwaardig zijn, maar ook samen leven, samen werken en samen vrije tijd doorbrengen. We wijzen afzonderlijke werelden voor de twee seksen af. Er komt een actief beleid dat deze gendergelijkheid promoot en ingaat tegen elke vorm van segregatie op basis van gender, seksisme en vrouwonvriendelijke denkbeelden. De stad waakt erover dat in Mechelen meisjes dezelfde kansen krijgen als jongens en dat ze niet uitgesloten worden van het maatschappelijk leven". Het stadsbestuur benadrukt dat het gevoerde beleid stoelt op wederzijds respect, luisterbereidheid, openheid van alle partners en een constructieve dialoog. "We mogen het weigeren van een handdruk aan iemand van een andere sekse niet herleiden tot een discussie over cultuurpatronen en tradities, maar willen met elkaar in gesprek gaan." In de toekomst zal het schepencollege bij de aangifte van een huwelijk steeds duidelijk maken dat een hand geven past binnen de visie van de stad op samenleven. Wanneer het gesprek niet het gewenste resultaat oplevert, zal de stad het huwelijk toch laten plaatsvinden. Indien een lid van een schepencollege het huwelijk in die omstandigheden niet wenst te voltrekken, wordt dit door de burgemeester of zijn vervanger uit het college overgenomen. (Belga)

In het coalitieakkoord staat: "Mechelen is een stad waar mannen en vrouwen, jongens en meisjes niet alleen gelijk en gelijkwaardig zijn, maar ook samen leven, samen werken en samen vrije tijd doorbrengen. We wijzen afzonderlijke werelden voor de twee seksen af. Er komt een actief beleid dat deze gendergelijkheid promoot en ingaat tegen elke vorm van segregatie op basis van gender, seksisme en vrouwonvriendelijke denkbeelden. De stad waakt erover dat in Mechelen meisjes dezelfde kansen krijgen als jongens en dat ze niet uitgesloten worden van het maatschappelijk leven". Het stadsbestuur benadrukt dat het gevoerde beleid stoelt op wederzijds respect, luisterbereidheid, openheid van alle partners en een constructieve dialoog. "We mogen het weigeren van een handdruk aan iemand van een andere sekse niet herleiden tot een discussie over cultuurpatronen en tradities, maar willen met elkaar in gesprek gaan." In de toekomst zal het schepencollege bij de aangifte van een huwelijk steeds duidelijk maken dat een hand geven past binnen de visie van de stad op samenleven. Wanneer het gesprek niet het gewenste resultaat oplevert, zal de stad het huwelijk toch laten plaatsvinden. Indien een lid van een schepencollege het huwelijk in die omstandigheden niet wenst te voltrekken, wordt dit door de burgemeester of zijn vervanger uit het college overgenomen. (Belga)