Zoals bekend gaat het regeerakkoord uit van de kernuitstap in 2025, al kan ze bij onverwachte problemen een beperkte nucleaire capaciteit aanhouden. Maar na de sluiting van de kerncentrales, volgt de ontmanteling, en die zal veel radioactief afval opleveren, zegt minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen). Samen met haar collega's van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) en van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CDV) vormt ze de federale taskforce voor de stopzetting van de kerncentrales. De wetswijzigingen die vandaag op hun initiatief langs de ministerraad passeerden, vormen een eerste stap in het ontmantelingsproces. "Dankzij de wijziging wordt de rol van het FANC verduidelijkt als nucleaire veiligheidsautoriteit, belast met het toezicht op het radioactief afval. Deze verduidelijking is van belang om in de toekomst de nieuwe afvalstromen ten gevolge van de ontmanteling op een veilige wijze te beheren", licht minister Verlinden toe. Van der Straeten herinnert eraan dat het honderdduizenden jaren duurt alvorens radioactief afval niet langer radioactief en dus schadelijk is. "Duidelijkheid en rechtszekerheid voor producenten zijn dus van cruciaal belang om een veilig en correct beheer ervan te garanderen." De volgende stap slaat volgens haar op de veilige en zo duurzaam mogelijke berging van radioactief afval. (Belga)

Zoals bekend gaat het regeerakkoord uit van de kernuitstap in 2025, al kan ze bij onverwachte problemen een beperkte nucleaire capaciteit aanhouden. Maar na de sluiting van de kerncentrales, volgt de ontmanteling, en die zal veel radioactief afval opleveren, zegt minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen). Samen met haar collega's van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) en van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CDV) vormt ze de federale taskforce voor de stopzetting van de kerncentrales. De wetswijzigingen die vandaag op hun initiatief langs de ministerraad passeerden, vormen een eerste stap in het ontmantelingsproces. "Dankzij de wijziging wordt de rol van het FANC verduidelijkt als nucleaire veiligheidsautoriteit, belast met het toezicht op het radioactief afval. Deze verduidelijking is van belang om in de toekomst de nieuwe afvalstromen ten gevolge van de ontmanteling op een veilige wijze te beheren", licht minister Verlinden toe. Van der Straeten herinnert eraan dat het honderdduizenden jaren duurt alvorens radioactief afval niet langer radioactief en dus schadelijk is. "Duidelijkheid en rechtszekerheid voor producenten zijn dus van cruciaal belang om een veilig en correct beheer ervan te garanderen." De volgende stap slaat volgens haar op de veilige en zo duurzaam mogelijke berging van radioactief afval. (Belga)