Het uitvoeringscomité voor de staatshervorming, dat bestaat uit de premier, de twee bevoegde staatssecretarissen en vertegenwoordigers van de acht partijen, boog zich donderdagnamiddag over de juridische vertaling van de akkoorden die eerder werden gesloten over de hervorming van de dotaties. Het eerste wetsvoorstel legt het algemeen kader vast van de dotaties, met onder andere de regels inzake controle en transparantie en de principes rond de betaling van belastingen, en legt de bedragen vast van de dotatie aan de kroonprins(es), koning Fabiola, prinses Astrid en prins Laurent. Het tweede wetsvoorstel regelt de dotatie aan koning Albert II. Daarop zijn de regels van toepassing die werden bepaald in het algemeen kader, aldus nog het kabinet-Di Rupo. Zoals bekend zal onze vorst na zijn troonsafstand een dotatie van 923.000 euro krijgen, waarop dus ook personenbelasting en directe belastingen zullen gelden. Begin juni raakten de acht partijen het er ook over eens de dotatie aan Fabiola te beperken tot de helft van de dotatie aan de kroonprins, wat dus neerkomt op de helft van 923.000 euro. Volgens goede bronnen wordt dat ook zo voorzien in het eerste wetsvoorstel. (Belga)

Het uitvoeringscomité voor de staatshervorming, dat bestaat uit de premier, de twee bevoegde staatssecretarissen en vertegenwoordigers van de acht partijen, boog zich donderdagnamiddag over de juridische vertaling van de akkoorden die eerder werden gesloten over de hervorming van de dotaties. Het eerste wetsvoorstel legt het algemeen kader vast van de dotaties, met onder andere de regels inzake controle en transparantie en de principes rond de betaling van belastingen, en legt de bedragen vast van de dotatie aan de kroonprins(es), koning Fabiola, prinses Astrid en prins Laurent. Het tweede wetsvoorstel regelt de dotatie aan koning Albert II. Daarop zijn de regels van toepassing die werden bepaald in het algemeen kader, aldus nog het kabinet-Di Rupo. Zoals bekend zal onze vorst na zijn troonsafstand een dotatie van 923.000 euro krijgen, waarop dus ook personenbelasting en directe belastingen zullen gelden. Begin juni raakten de acht partijen het er ook over eens de dotatie aan Fabiola te beperken tot de helft van de dotatie aan de kroonprins, wat dus neerkomt op de helft van 923.000 euro. Volgens goede bronnen wordt dat ook zo voorzien in het eerste wetsvoorstel. (Belga)