Het kabinet-Bacquelaine werkt aan nieuwe regels waarmee vanaf maart studiejaren kunnen worden afgekocht om het latere pensioenbedrag op te krikken. Het afkopen van studiejaren is een van de situaties die ertoe kunnen leiden dat het nettopensioen daalt omdat het brutopensioen stijgt, de zogenaamde fiscale pensioenval. Ook opslag krijgen of langer werken kan hetzelfde effect hebben, blijkt uit cijfers van consultant PwC. Met hun wetsvoorstel willen Deseyn en Vercamer aan dat probleem verhelpen. Ze stellen voor dat pensioenen en vervangingsinkomsten volledig van belastingen worden vrijgesteld als zij het volledige netto-inkomen van het gezin uitmaken, op voorwaarde dat een bepaald maximumbedrag niet wordt overschreden. Als dat grensbedrag wordt overschreden, mag de ontstane belasting nooit hoger zijn dan het bedrag waarmee de grens overschreden is. De CD&V'ers doen ook iets aan de impact van de gemeentelijke opcentiemen op de pensioenen. "Ons wetsvoorstel pakt het fundament van het probleem aan: een hoger brutobedrag zal niet leiden tot een nettoverlies", legt Deseyn uit. "Bij elke aanpassing van sociale rechten - zoals de pensioenrechten - is het wel aangeraden om meteen ook alle fiscale aspecten te onderzoeken. De regering maakt best goede afspraken daaromtrent." Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) roept zijn collega van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) op om de fiscale regels aan te passen. Bij Van Overtveldt luidt het dat het technisch overleg tussen de kabinetten al opgestart is en er aan een oplossing wordt gewerkt. (Belga)

Het kabinet-Bacquelaine werkt aan nieuwe regels waarmee vanaf maart studiejaren kunnen worden afgekocht om het latere pensioenbedrag op te krikken. Het afkopen van studiejaren is een van de situaties die ertoe kunnen leiden dat het nettopensioen daalt omdat het brutopensioen stijgt, de zogenaamde fiscale pensioenval. Ook opslag krijgen of langer werken kan hetzelfde effect hebben, blijkt uit cijfers van consultant PwC. Met hun wetsvoorstel willen Deseyn en Vercamer aan dat probleem verhelpen. Ze stellen voor dat pensioenen en vervangingsinkomsten volledig van belastingen worden vrijgesteld als zij het volledige netto-inkomen van het gezin uitmaken, op voorwaarde dat een bepaald maximumbedrag niet wordt overschreden. Als dat grensbedrag wordt overschreden, mag de ontstane belasting nooit hoger zijn dan het bedrag waarmee de grens overschreden is. De CD&V'ers doen ook iets aan de impact van de gemeentelijke opcentiemen op de pensioenen. "Ons wetsvoorstel pakt het fundament van het probleem aan: een hoger brutobedrag zal niet leiden tot een nettoverlies", legt Deseyn uit. "Bij elke aanpassing van sociale rechten - zoals de pensioenrechten - is het wel aangeraden om meteen ook alle fiscale aspecten te onderzoeken. De regering maakt best goede afspraken daaromtrent." Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) roept zijn collega van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) op om de fiscale regels aan te passen. Bij Van Overtveldt luidt het dat het technisch overleg tussen de kabinetten al opgestart is en er aan een oplossing wordt gewerkt. (Belga)