De tekst moet nu nog groen licht krijgen van de plenaire Kamer alvorens de door oppositie en vakbonden verfoeide maatregel in voege kan treden. Donderdag wordt beslist wanneer de plenaire Kamer het dossier bespreekt.

De wettekst bevat een hele resem maatregelen, zoals de verdeling van de welvaartsenveloppe, maar meest in het oog springt de indexsprong. Het wetsontwerp werd vorige week al eens goedgekeurd in dezelfde commissie. De oppositie vroeg echter een tweede lezing, waardoor de tekst opnieuw op de agenda van de Kamer stond.

Niet tegen 29 maart

Die tweede lezing en het vooruitzicht op andere manoeuvres van de oppositie - een tweede lezing in plenaire, een advies van de Raad van State - deed vermoeden dat de regering de invoering van de indexsprong op 29 maart niet zou halen. Die datum was belangrijk omdat gevreesd werd dat anders in bepaalde sectoren de spilindex zou worden overschreden.

De meerderheid kocht zichzelf woensdag wat extra tijd door een amendement in te dienen dat de inwerkingtreding uitstelt tot de publicatie in het Staatsblad. Dat moet ervoor zorgen dat er geen procedurele problemen de kop zouden opsteken indien de maatregel retroactief zou worden ingevoerd. Bovendien kwam intussen vanuit de Indexcommissie het signaal dat er geen risico voor indexering was in de sectoren distributie en textiel, waardoor er een beetje meer tijd was om de indexsprong door het parlement te krijgen.

Het werd wel opnieuw een marathonzitting. PS, SP.A, CDH, groenen en PVDA maakten gul gebruik van hun spreektijd zodat het debat duurde van 17.45 uur tot 1.30 uur.

(Belga/RR)

De tekst moet nu nog groen licht krijgen van de plenaire Kamer alvorens de door oppositie en vakbonden verfoeide maatregel in voege kan treden. Donderdag wordt beslist wanneer de plenaire Kamer het dossier bespreekt. De wettekst bevat een hele resem maatregelen, zoals de verdeling van de welvaartsenveloppe, maar meest in het oog springt de indexsprong. Het wetsontwerp werd vorige week al eens goedgekeurd in dezelfde commissie. De oppositie vroeg echter een tweede lezing, waardoor de tekst opnieuw op de agenda van de Kamer stond. Die tweede lezing en het vooruitzicht op andere manoeuvres van de oppositie - een tweede lezing in plenaire, een advies van de Raad van State - deed vermoeden dat de regering de invoering van de indexsprong op 29 maart niet zou halen. Die datum was belangrijk omdat gevreesd werd dat anders in bepaalde sectoren de spilindex zou worden overschreden. De meerderheid kocht zichzelf woensdag wat extra tijd door een amendement in te dienen dat de inwerkingtreding uitstelt tot de publicatie in het Staatsblad. Dat moet ervoor zorgen dat er geen procedurele problemen de kop zouden opsteken indien de maatregel retroactief zou worden ingevoerd. Bovendien kwam intussen vanuit de Indexcommissie het signaal dat er geen risico voor indexering was in de sectoren distributie en textiel, waardoor er een beetje meer tijd was om de indexsprong door het parlement te krijgen. Het werd wel opnieuw een marathonzitting. PS, SP.A, CDH, groenen en PVDA maakten gul gebruik van hun spreektijd zodat het debat duurde van 17.45 uur tot 1.30 uur.(Belga/RR)