De provincie Vlaams-Brabant is bezorgd over recente wetgevende initiatieven om de toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) te verruimen, de procedure zwaarder te maken, de maximumboetes te verhogen en termijnen te wijzigen.

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet legde enkele weken terug een wetsontwerp in die zin aan de regering voor dat intussen is verwezen naar een kabinettenwerkgroep. "Het mag niet de bedoeling zijn dat ook zwaardere vormen van criminaliteit aangepakt worden via GAS", zegt gedeputeerde Karin Jiroflée (sp.a). "Daarvoor blijven de parketten best bevoegd. De toepassing van GAS dient beperkt tot overlast en samenlevingsproblemen die ergernis opwekken bij de bevolking, maar niet met zware straffen moeten worden aangepakt. De procedure moet ook eenvoudig gehouden worden. Er is ook geen reden om iets te wijzigen aan de afhandelingstermijn van 65 maanden."

De provincie is actief in dit domein omdat 57 van de 65 Vlaams-Brabantse gemeenten beroep doen op provinciale ambtenaren voor het opleggen van de gemeentelijke administratieve sancties die ze in de eigen reglementeringen voorzien hebben.

In 2011 werden 1.659 dossiers aan deze ambtenaren voorgelegd, waarvan 95 procent resulteerde in een beslissing. Dit gebeurde telkens nadat de betrokkenen een kans op verweer kregen. In 85 procent van de gevallen werd een geldboete opgelegd, meestal van 60 euro. (Belga/INM)

De provincie Vlaams-Brabant is bezorgd over recente wetgevende initiatieven om de toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) te verruimen, de procedure zwaarder te maken, de maximumboetes te verhogen en termijnen te wijzigen. Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet legde enkele weken terug een wetsontwerp in die zin aan de regering voor dat intussen is verwezen naar een kabinettenwerkgroep. "Het mag niet de bedoeling zijn dat ook zwaardere vormen van criminaliteit aangepakt worden via GAS", zegt gedeputeerde Karin Jiroflée (sp.a). "Daarvoor blijven de parketten best bevoegd. De toepassing van GAS dient beperkt tot overlast en samenlevingsproblemen die ergernis opwekken bij de bevolking, maar niet met zware straffen moeten worden aangepakt. De procedure moet ook eenvoudig gehouden worden. Er is ook geen reden om iets te wijzigen aan de afhandelingstermijn van 65 maanden." De provincie is actief in dit domein omdat 57 van de 65 Vlaams-Brabantse gemeenten beroep doen op provinciale ambtenaren voor het opleggen van de gemeentelijke administratieve sancties die ze in de eigen reglementeringen voorzien hebben. In 2011 werden 1.659 dossiers aan deze ambtenaren voorgelegd, waarvan 95 procent resulteerde in een beslissing. Dit gebeurde telkens nadat de betrokkenen een kans op verweer kregen. In 85 procent van de gevallen werd een geldboete opgelegd, meestal van 60 euro. (Belga/INM)