Tot nu toe waren er in heel Midden-Europa geen aanwijzingen voor dat de mensen in het stenen tijdperk schilderden. De vier stenen zijn met rood-bruine punten beschilderd. Of die punten een religieuze betekenis hadden of zelfs een eerste vorm van een kalender voorstellen, is tot nog toe enkel speculatie, zei de professor. (KAV)

Tot nu toe waren er in heel Midden-Europa geen aanwijzingen voor dat de mensen in het stenen tijdperk schilderden. De vier stenen zijn met rood-bruine punten beschilderd. Of die punten een religieuze betekenis hadden of zelfs een eerste vorm van een kalender voorstellen, is tot nog toe enkel speculatie, zei de professor. (KAV)