De Verkeersveilige Nacht, georganiseerd in de nacht van zaterdag op zondag, is traditioneel de aanzet voor de BOB-campagne, die loopt tot en met 16 januari 2012. In de kustprovincie werden meer dan 230 politiemensen ingezet en werden 2.123 ademtesten afgenomen. 5,1 procent daarvan was positief. Dat is status quo in vergelijking met vorig jaar maar toch nog altijd gevoelig meer dan de 3,3 procent bestuurders die in 2009 tegen de lamp liepen. Twintig automobilisten hadden zoveel gedronken dat hun rijbewijs door de parketmagistraat onmiddellijk werd ingetrokken voor een periode van vijftien dagen. Opmerkelijk is, dat slechts één van die intrekkingen gebeurde in het noorden van de provincie. De overige 19 rijbewijzen werden ingetrokken in Zuid-West-Vlaanderen. Positief in de kustprovincie was dat slechts 6,8 procent bestuurders zich tijdens de Verkeersveilige Nacht liet betrappen op overdreven snelheid. Vorig jaar was dat nog 17,2 procent. Drie snelheidsduivels moesten hun rijbewijs inleveren. Acht bestuurders van wie vermoed werd dat ze reden onder invloed van drugs, ondergingen de speekseltest. Bij twee van hen leverde dat een positief resultaat op. Ook zij moesten hun rijbewijs inleveren. Vorig jaar overkwam dubbel zoveel druggebruikende bestuurders hetzelfde. (MUA)

De Verkeersveilige Nacht, georganiseerd in de nacht van zaterdag op zondag, is traditioneel de aanzet voor de BOB-campagne, die loopt tot en met 16 januari 2012. In de kustprovincie werden meer dan 230 politiemensen ingezet en werden 2.123 ademtesten afgenomen. 5,1 procent daarvan was positief. Dat is status quo in vergelijking met vorig jaar maar toch nog altijd gevoelig meer dan de 3,3 procent bestuurders die in 2009 tegen de lamp liepen. Twintig automobilisten hadden zoveel gedronken dat hun rijbewijs door de parketmagistraat onmiddellijk werd ingetrokken voor een periode van vijftien dagen. Opmerkelijk is, dat slechts één van die intrekkingen gebeurde in het noorden van de provincie. De overige 19 rijbewijzen werden ingetrokken in Zuid-West-Vlaanderen. Positief in de kustprovincie was dat slechts 6,8 procent bestuurders zich tijdens de Verkeersveilige Nacht liet betrappen op overdreven snelheid. Vorig jaar was dat nog 17,2 procent. Drie snelheidsduivels moesten hun rijbewijs inleveren. Acht bestuurders van wie vermoed werd dat ze reden onder invloed van drugs, ondergingen de speekseltest. Bij twee van hen leverde dat een positief resultaat op. Ook zij moesten hun rijbewijs inleveren. Vorig jaar overkwam dubbel zoveel druggebruikende bestuurders hetzelfde. (MUA)