Het waterpeil van de IJzer is de laatste week sterk gezakt. "We hadden een grens van 1,90 meter vooropgesteld en ondertussen is het waterpeil daaronder gezakt omdat er heel wat gecapteerd werd. We moeten dus ingrijpen", vertelt Decaluwé. Vorige week werd al een captatieverbod ingevoerd bij een zestal ecologisch kwetsbare beken en waterlopen. Het gaat daarbij om de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en de stroomgebieden van de Poperingevaart, de Kemmelbeek, de Handzamevaart, de Rivierbeek, de Hertsbergebeek en de Bornebeek. Ook in het Blankaertbekken in Woumen geldt een verbod. De gouverneur roept West-Vlamingen nogmaals op om duurzaam met water om te springen. (Belga)

Het waterpeil van de IJzer is de laatste week sterk gezakt. "We hadden een grens van 1,90 meter vooropgesteld en ondertussen is het waterpeil daaronder gezakt omdat er heel wat gecapteerd werd. We moeten dus ingrijpen", vertelt Decaluwé. Vorige week werd al een captatieverbod ingevoerd bij een zestal ecologisch kwetsbare beken en waterlopen. Het gaat daarbij om de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en de stroomgebieden van de Poperingevaart, de Kemmelbeek, de Handzamevaart, de Rivierbeek, de Hertsbergebeek en de Bornebeek. Ook in het Blankaertbekken in Woumen geldt een verbod. De gouverneur roept West-Vlamingen nogmaals op om duurzaam met water om te springen. (Belga)