Sinds 1 januari 2014 is het West-Vlaamse ANPR-cameranetwerk in gebruik genomen. Dit netwerk koppelt de bestaande camera's met nummerplaatherkenning (ANPR) van de lokale politiezones in één netwerk waarbij de op te sporen nummerplaten centraal worden opgeladen en beheerd. Dit gebeurt via de Provinciale Interface voor Targetbeheer (PIT). In 2016 werd de koppeling van het West-Vlaams ANPR-cameranetwerk aan het Vast ANPR-Netwerk van het Vlaams Agentschap Wegen & Verkeer gerealiseerd. Daarmee pioniert West-Vlaanderen. Het cameraschild kwam er vooral door de grenscriminaliteit die enkele jaren geleden vaak voorkwam in de provincie. Bovendien kreeg de provincie ook vaak af te rekenen met rondtrekkende daderbendes. De gouverneur nam het initiatief om een schild op te trekken met nummerplaatherkenning. "Tijdens de voorbije jaren is het aantal ANPR-camera's sterk gestegen", zegt provincieraadslid Kurt Himpe. "In 2013 waren er 17 vaste en 5 mobiele camera's. Eind 2016 waren er al 53 vaste en 21 mobiele ANPR-camera's, wat het totaal op 74 brengt." Tegen eind 2018 moet dat aantal opgetrokken worden tot 200. Heel wat politiezones zijn volop bezig met investeringen in die ANPR-camera's. (Belga)

Sinds 1 januari 2014 is het West-Vlaamse ANPR-cameranetwerk in gebruik genomen. Dit netwerk koppelt de bestaande camera's met nummerplaatherkenning (ANPR) van de lokale politiezones in één netwerk waarbij de op te sporen nummerplaten centraal worden opgeladen en beheerd. Dit gebeurt via de Provinciale Interface voor Targetbeheer (PIT). In 2016 werd de koppeling van het West-Vlaams ANPR-cameranetwerk aan het Vast ANPR-Netwerk van het Vlaams Agentschap Wegen & Verkeer gerealiseerd. Daarmee pioniert West-Vlaanderen. Het cameraschild kwam er vooral door de grenscriminaliteit die enkele jaren geleden vaak voorkwam in de provincie. Bovendien kreeg de provincie ook vaak af te rekenen met rondtrekkende daderbendes. De gouverneur nam het initiatief om een schild op te trekken met nummerplaatherkenning. "Tijdens de voorbije jaren is het aantal ANPR-camera's sterk gestegen", zegt provincieraadslid Kurt Himpe. "In 2013 waren er 17 vaste en 5 mobiele camera's. Eind 2016 waren er al 53 vaste en 21 mobiele ANPR-camera's, wat het totaal op 74 brengt." Tegen eind 2018 moet dat aantal opgetrokken worden tot 200. Heel wat politiezones zijn volop bezig met investeringen in die ANPR-camera's. (Belga)