De Vlaamse justitiehuizen ontvingen in de eerste helft van 2021 3.357 nieuwe dossiers van autonome werkstraffen. In 2020 waren dat er 3.850, de voorlopige piek dateert van 2019, toen er 4.290 werkstraffen werden genoteerd. In de regio Brussel-Leuven werden er tijdens de eerste zes maanden van dit jaar zelf meer werkstraffen geregistreerd dan in heel 2020. Voglens Schryvers heeft een en ander te maken met de impact van de strenge coronamaatregelen in 2020 op de werking van de rechtbanken. Zittingen werden uitgesteld of minder frequent georganiseerd, waardoor ook de overdracht van de dossiers naar de justitiehuizen vertraging opliep. Daarnaast werden overtredingen van de coronamaatregelen ook vaak bestraft met een autonome werkstraf, weet Schryvers. In 2021 heeft tot nog toe net geen 17 procent van de werkstraffen te maken met een feit van openbare orde, in 2020 was dat ruim 12 procent. Dat heeft volgens de CD&V-politica te maken met de inbreuken op de coronamaatregelen, die onder de categorie 'openbare orde' vallen. De Vlaamse justitiehuizen kunnen voor de uitvoering van werkstraffen een beroep doen op openbare diensten, gemeenten, provincies, gemeenschappen, gewesten, vzw's of stichtingen met een sociaal, wetenschappelijk of cultureel oogmerk. Volgens Schryvers is er door de toename van het aantal dossiers ook nood aan meer plekken waar de werkstraffen kunnen worden uitgevoerd. "Ik begrijp dat werkgestraften tewerkstellen niet altijd evident is, maar het is wel noodzakelijk" dat ze worden uitgevoerd, zegt ze. "Het besef van de maatschappelijke meerwaarde daarvan, goede informatie en begeleiding van de lokale besturen en organisaties waar de werkstraffen worden uitgevoerd, kunnen hen mogelijk sneller over de streep trekken." (Belga)

De Vlaamse justitiehuizen ontvingen in de eerste helft van 2021 3.357 nieuwe dossiers van autonome werkstraffen. In 2020 waren dat er 3.850, de voorlopige piek dateert van 2019, toen er 4.290 werkstraffen werden genoteerd. In de regio Brussel-Leuven werden er tijdens de eerste zes maanden van dit jaar zelf meer werkstraffen geregistreerd dan in heel 2020. Voglens Schryvers heeft een en ander te maken met de impact van de strenge coronamaatregelen in 2020 op de werking van de rechtbanken. Zittingen werden uitgesteld of minder frequent georganiseerd, waardoor ook de overdracht van de dossiers naar de justitiehuizen vertraging opliep. Daarnaast werden overtredingen van de coronamaatregelen ook vaak bestraft met een autonome werkstraf, weet Schryvers. In 2021 heeft tot nog toe net geen 17 procent van de werkstraffen te maken met een feit van openbare orde, in 2020 was dat ruim 12 procent. Dat heeft volgens de CD&V-politica te maken met de inbreuken op de coronamaatregelen, die onder de categorie 'openbare orde' vallen. De Vlaamse justitiehuizen kunnen voor de uitvoering van werkstraffen een beroep doen op openbare diensten, gemeenten, provincies, gemeenschappen, gewesten, vzw's of stichtingen met een sociaal, wetenschappelijk of cultureel oogmerk. Volgens Schryvers is er door de toename van het aantal dossiers ook nood aan meer plekken waar de werkstraffen kunnen worden uitgevoerd. "Ik begrijp dat werkgestraften tewerkstellen niet altijd evident is, maar het is wel noodzakelijk" dat ze worden uitgevoerd, zegt ze. "Het besef van de maatschappelijke meerwaarde daarvan, goede informatie en begeleiding van de lokale besturen en organisaties waar de werkstraffen worden uitgevoerd, kunnen hen mogelijk sneller over de streep trekken." (Belga)