Dagelijks blijft ruim zes procent (6,26 procent) van de werknemers in de private sector ziek thuis, schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en Le Soir op basis van cijfers van het sociaal secretariaat Securex. Het gaat om een derde meer dan tien jaar geleden. Het recordniveau in 2013 is vooral te wijten aan het toenemende aantal langdurig zieken. 2,27 procent was al meer dan één jaar ziek thuis. Voor het eerst nemen de langdurig zie­ken meer ziektedagen voor hun rekening dan de werknemers die af en toe een korte periode ziek zijn. Het absenteïsme kostte de bedrijven vorig jaar 10,6 miljard euro.

Hoe ouder, hoe langer ziek

"De belangrijkste oorzaak is de vergrijzing", stelt Heidi Verlinden. Oude­re werknemers zijn minder vaak ziek, maar als ze geveld worden, dan zijn ze wel voor langere tijd buiten strijd. Bovendien is het aandeel van vijftigplussers in de arbeids­markt de voorbije twaalf jaar verdubbeld.

Tweede factor bij langdurige afwezigheid is stress. Spannings­klachten zoals hoofdpijn, slape­loosheid en depressie waren in 2013 goed voor maar 37 pro­cent van de afwezigheidsdagen. Dat is de helft meer dan acht jaar geleden.

Werk op maat

Securex vreest dat het absenteïs­me de volgende jaren nog verder zal stijgen, tenzij er een mentaliteitswijziging komt bij werkge­vers. In de meeste bedrijven is het werk nog te weinig op maat van oudere werknemers. (Belga/TV)

Dagelijks blijft ruim zes procent (6,26 procent) van de werknemers in de private sector ziek thuis, schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en Le Soir op basis van cijfers van het sociaal secretariaat Securex. Het gaat om een derde meer dan tien jaar geleden. Het recordniveau in 2013 is vooral te wijten aan het toenemende aantal langdurig zieken. 2,27 procent was al meer dan één jaar ziek thuis. Voor het eerst nemen de langdurig zie­ken meer ziektedagen voor hun rekening dan de werknemers die af en toe een korte periode ziek zijn. Het absenteïsme kostte de bedrijven vorig jaar 10,6 miljard euro. "De belangrijkste oorzaak is de vergrijzing", stelt Heidi Verlinden. Oude­re werknemers zijn minder vaak ziek, maar als ze geveld worden, dan zijn ze wel voor langere tijd buiten strijd. Bovendien is het aandeel van vijftigplussers in de arbeids­markt de voorbije twaalf jaar verdubbeld.Tweede factor bij langdurige afwezigheid is stress. Spannings­klachten zoals hoofdpijn, slape­loosheid en depressie waren in 2013 goed voor maar 37 pro­cent van de afwezigheidsdagen. Dat is de helft meer dan acht jaar geleden.Securex vreest dat het absenteïs­me de volgende jaren nog verder zal stijgen, tenzij er een mentaliteitswijziging komt bij werkge­vers. In de meeste bedrijven is het werk nog te weinig op maat van oudere werknemers. (Belga/TV)