De Vlaamse werkloosheid is in mei opnieuw gedaald, maar dat geldt niet voor allochtonen. Voor hen blijft het cijfer stabiel. Ons land kreeg voor het resultaat een veeg uit de pan van Europa. In geen enkel ander Europees land is immers zo'n klein deel van de mensen met een migratieachtergrond aan het werk. In de leeftijdsgroep van 20 tot 64 jaar werkt slechts 49,1 procent van de mensen die buiten de EU geboren werden. Bij de autochtone Belgen is dat 70,2 procent. "Sinds januari is er een stabilisatie van de werkloosheid bij allochtonen, wat opmerkelijk is omdat de totale groep enorm is toegenomen door de recente migratiegolf", zegt Philippe Muyters. "Toch neemt het aantal werkenden nog niet voldoende toe om voor een daling van het werkloosheidscijfer te zorgen. Mijn verwachting is dat de werkloosheidsgraad van allochtonen in de loop van 2017 en 2018 wel zal beginnen afnemen." Muyters rekent daarvoor op het actieplan 'Integratie door werk' van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB). "Ik heb ook ingezet op een snelle inschrijving bij de VDAB. We hebben 35 extra consulenten ingezet om de doelgroep van de vluchtelingen intensiever te begeleiden. Daarvoor is dit jaar 2 miljoen euro extra uitgetrokken", besluit de minister. (Belga)

De Vlaamse werkloosheid is in mei opnieuw gedaald, maar dat geldt niet voor allochtonen. Voor hen blijft het cijfer stabiel. Ons land kreeg voor het resultaat een veeg uit de pan van Europa. In geen enkel ander Europees land is immers zo'n klein deel van de mensen met een migratieachtergrond aan het werk. In de leeftijdsgroep van 20 tot 64 jaar werkt slechts 49,1 procent van de mensen die buiten de EU geboren werden. Bij de autochtone Belgen is dat 70,2 procent. "Sinds januari is er een stabilisatie van de werkloosheid bij allochtonen, wat opmerkelijk is omdat de totale groep enorm is toegenomen door de recente migratiegolf", zegt Philippe Muyters. "Toch neemt het aantal werkenden nog niet voldoende toe om voor een daling van het werkloosheidscijfer te zorgen. Mijn verwachting is dat de werkloosheidsgraad van allochtonen in de loop van 2017 en 2018 wel zal beginnen afnemen." Muyters rekent daarvoor op het actieplan 'Integratie door werk' van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB). "Ik heb ook ingezet op een snelle inschrijving bij de VDAB. We hebben 35 extra consulenten ingezet om de doelgroep van de vluchtelingen intensiever te begeleiden. Daarvoor is dit jaar 2 miljoen euro extra uitgetrokken", besluit de minister. (Belga)