De werkgroepen zullen een precieze schets maken van de toestand bij de federale politie en de lokale politiezones om uit te vissen in welke mate de agenten die op pensioen gaan, vervangen moeten worden. De regering wil 1.400 agenten aanwerven, wat overeenkomt met een budget van ongeveer 12 miljoen euro. Milquet wil vermijden dat het structureel tekort toeneemt. Tijdens een ministerraad op 11 mei werd beslist elk jaar 100 politiemensen extra aan te werven. De veiligheid van de burgers verhogen is een van de prioriteiten van de regering-Di Rupo. Op de kern legde Milquet vrijdag tien voorstellen op tafel om de rekrutering zelf te verbeteren. De politiezones zelf zullen betrokken worden, iets waarvoor de burgemeesters vragende partij waren. De taken van de politieagenten moeten ook verlicht worden door opdrachten toe te vertrouwen aan gemeenschapswachten of veiligheidsagenten. In samenspraak met Justitie zouden er ook minder administratieve taken verricht moeten worden, terwijl met Defensie gewerkt wordt aan een betere coördinatie van de beveiliging van strategische plaatsen. Militairen zouden daar de taken van de agenten overnemen. (OCH)

De werkgroepen zullen een precieze schets maken van de toestand bij de federale politie en de lokale politiezones om uit te vissen in welke mate de agenten die op pensioen gaan, vervangen moeten worden. De regering wil 1.400 agenten aanwerven, wat overeenkomt met een budget van ongeveer 12 miljoen euro. Milquet wil vermijden dat het structureel tekort toeneemt. Tijdens een ministerraad op 11 mei werd beslist elk jaar 100 politiemensen extra aan te werven. De veiligheid van de burgers verhogen is een van de prioriteiten van de regering-Di Rupo. Op de kern legde Milquet vrijdag tien voorstellen op tafel om de rekrutering zelf te verbeteren. De politiezones zelf zullen betrokken worden, iets waarvoor de burgemeesters vragende partij waren. De taken van de politieagenten moeten ook verlicht worden door opdrachten toe te vertrouwen aan gemeenschapswachten of veiligheidsagenten. In samenspraak met Justitie zouden er ook minder administratieve taken verricht moeten worden, terwijl met Defensie gewerkt wordt aan een betere coördinatie van de beveiliging van strategische plaatsen. Militairen zouden daar de taken van de agenten overnemen. (OCH)