De Kamer keurde vorige week de noodbegroting voor november en december goed, en nam daarbij ook een amendement van de PVDA aan dat een extra fonds in het leven roept voor de zorgsector, waar het personeel klaagt over hoge werkdruk. Op jaarbasis zou het gaan om 400 miljoen euro extra. Maar die extra middelen kunnen niet zomaar worden uitgegeven. Voor dat fonds moet er namelijk een wettelijke basis zijn. Woensdag kwamen de Kamercommissies Sociale Zaken, Gezondheid en Begroting samen om te bekijken hoe die wettelijke basis zo snel mogelijk uitgewerkt kan worden. Vier fracties hebben al een voorstel uitgewerkt. Groenen, sp.a en PVDA willen werken via het sociaal maribelfonds, het fonds dat voor extra tewerkstelling in de non-profit moet zorgen via een tussenkomst in de loonkosten. Dat fonds wordt al beheerd door de sociale partners. De PS heeft een ander voorstel klaar: een nieuw fonds met middelen afkomstig van een nieuwe effectentaks en een bijdrage van de groepsverzekeringen. Alle fracties in de Kamer zeiden zo snel mogelijk een oplossing te willen uitwerken. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) en haar collega van Begroting David Clarinval (MR) legden de Kamerleden een aantal vragen voor waarop ze een antwoord zullen moeten vinden. Zo zal bekeken worden hoe dat geld verdeeld moet worden tussen publieke en private ziekenhuizen en eventueel thuisverpleegkundigen. De parlementsleden zullen ook moeten bepalen in welke mate en wanneer ze de sociale partners hierbij zullen betrekken. (Belga)

De Kamer keurde vorige week de noodbegroting voor november en december goed, en nam daarbij ook een amendement van de PVDA aan dat een extra fonds in het leven roept voor de zorgsector, waar het personeel klaagt over hoge werkdruk. Op jaarbasis zou het gaan om 400 miljoen euro extra. Maar die extra middelen kunnen niet zomaar worden uitgegeven. Voor dat fonds moet er namelijk een wettelijke basis zijn. Woensdag kwamen de Kamercommissies Sociale Zaken, Gezondheid en Begroting samen om te bekijken hoe die wettelijke basis zo snel mogelijk uitgewerkt kan worden. Vier fracties hebben al een voorstel uitgewerkt. Groenen, sp.a en PVDA willen werken via het sociaal maribelfonds, het fonds dat voor extra tewerkstelling in de non-profit moet zorgen via een tussenkomst in de loonkosten. Dat fonds wordt al beheerd door de sociale partners. De PS heeft een ander voorstel klaar: een nieuw fonds met middelen afkomstig van een nieuwe effectentaks en een bijdrage van de groepsverzekeringen. Alle fracties in de Kamer zeiden zo snel mogelijk een oplossing te willen uitwerken. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) en haar collega van Begroting David Clarinval (MR) legden de Kamerleden een aantal vragen voor waarop ze een antwoord zullen moeten vinden. Zo zal bekeken worden hoe dat geld verdeeld moet worden tussen publieke en private ziekenhuizen en eventueel thuisverpleegkundigen. De parlementsleden zullen ook moeten bepalen in welke mate en wanneer ze de sociale partners hierbij zullen betrekken. (Belga)