Het was cdH-Kamerlid Georges Dallemagne die vorige week minister Didier Reynders ondervroeg over de Belgische scholen in Kinshasa en Lubumbashi. In 2009 ondertekende de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken (met Karel De Gucht, Yves Leterme en Steven Vanackere bekleedden drie politici dat jaar die functie) en zijn Congolese ambtgenoot een memorandum dat de leerkrachten aan deze scholen moest vrijstellen van een werkvergunning en de daaruit voortvloeiende belastingen. België engageerde zich ertoe die scholen het statuut van consulaire instelling toe te kennen en voor de leerkrachten een dubbele belasting te verhinderen. Aan dat engagement heeft België echter geen gevolg kunnen geven omdat het federale niveau geen consulair statuut kan toekennen aan die scholen, omdat onderwijs een gemeenschapsbevoegdheid is. "Voor zover ik weet, vertonen de gemeenschappen geen interesse in het organiseren van zo'n systeem", antwoordde Reynders vorige week. (Belga)

Het was cdH-Kamerlid Georges Dallemagne die vorige week minister Didier Reynders ondervroeg over de Belgische scholen in Kinshasa en Lubumbashi. In 2009 ondertekende de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken (met Karel De Gucht, Yves Leterme en Steven Vanackere bekleedden drie politici dat jaar die functie) en zijn Congolese ambtgenoot een memorandum dat de leerkrachten aan deze scholen moest vrijstellen van een werkvergunning en de daaruit voortvloeiende belastingen. België engageerde zich ertoe die scholen het statuut van consulaire instelling toe te kennen en voor de leerkrachten een dubbele belasting te verhinderen. Aan dat engagement heeft België echter geen gevolg kunnen geven omdat het federale niveau geen consulair statuut kan toekennen aan die scholen, omdat onderwijs een gemeenschapsbevoegdheid is. "Voor zover ik weet, vertonen de gemeenschappen geen interesse in het organiseren van zo'n systeem", antwoordde Reynders vorige week. (Belga)