Volgens Unizo zouden de flexi-jobs ervoor zorgen dat mensen op een voor werkgevers flexibele en betaalbare manier makkelijker op de arbeidsmarkt terecht kunnen. De organisatie vindt wel dat de voorgestelde verlaagde sociale bijdrage van 25 procent te hoog is voor wie reeds een voltijdse baan heeft, omdat een voltijdse werknemer sociale rechten verwerft via de reguliere tewerkstelling. Unizo hamert er ook op dat de overheid "naast het flexibiliseren van de arbeidsmarkt moet blijven inzetten op een doorgedreven activeringsbeleid van werklozen". Prioriteit blijft voor Unizo dat "de kloof tussen bruto- en nettoloon voor alle werknemers" vermindert. Ook het NSZ is het voorstel niet ongenegen, al blijft de organisatie naar eigen zeggen op haar honger zitten. "In plaats van de loonlasten in de marge te verlagen voor bepaalde doelgroepen, voor de eerste drie aanwervingen of, zoals in dit voorstel, voor overuren of een bijbaan in arbeidsintensieve sectoren, zou men al die middelen moeten bundelen en verder aanvullen voor een algemene lastenverlaging, waarvan alle ondernemingen kunnen genieten. Enkel op die manier helpt men onze economie echt vooruit", luidt het. (Belga)

Volgens Unizo zouden de flexi-jobs ervoor zorgen dat mensen op een voor werkgevers flexibele en betaalbare manier makkelijker op de arbeidsmarkt terecht kunnen. De organisatie vindt wel dat de voorgestelde verlaagde sociale bijdrage van 25 procent te hoog is voor wie reeds een voltijdse baan heeft, omdat een voltijdse werknemer sociale rechten verwerft via de reguliere tewerkstelling. Unizo hamert er ook op dat de overheid "naast het flexibiliseren van de arbeidsmarkt moet blijven inzetten op een doorgedreven activeringsbeleid van werklozen". Prioriteit blijft voor Unizo dat "de kloof tussen bruto- en nettoloon voor alle werknemers" vermindert. Ook het NSZ is het voorstel niet ongenegen, al blijft de organisatie naar eigen zeggen op haar honger zitten. "In plaats van de loonlasten in de marge te verlagen voor bepaalde doelgroepen, voor de eerste drie aanwervingen of, zoals in dit voorstel, voor overuren of een bijbaan in arbeidsintensieve sectoren, zou men al die middelen moeten bundelen en verder aanvullen voor een algemene lastenverlaging, waarvan alle ondernemingen kunnen genieten. Enkel op die manier helpt men onze economie echt vooruit", luidt het. (Belga)