Het Hof boog zich vandaag over een geschil tussen een Spaanse vakbond en Deutsche Bank. De vakbond had een Spaanse rechter verzocht om de bank te verplichten om een systeem voor de registratie van het dagelijks aantal gewerkte uren van het personeel in te voeren. Deutsche Bank stelde echter dat het Spaanse recht zo'n verplichting niet kent. Het zou enkel verplicht zijn om een register van overuren bij te houden. Aan het einde van de maand moet het aantal overuren dan doorgespeeld worden aan de werknemers en hun bonden. In zijn arrest wijst het Hof echter op het Europese handvest van de grondrechten en de arbeidstijdenrichtlijn. Die biedt iedere werknemer in de Europese Unie het fundamentele recht op een beperking van de maximale arbeidsduur en dagelijkse en wekelijkse rusttijden. De werknemers kunnen dat recht volgens de Europese rechter enkel afdwingen indien er een systeem bestaat dat de dagelijkse arbeidstijd registreert. Enkel zo kan objectief en betrouwbaar worden vastgesteld hoeveel uren een werknemer heeft gewerkt, op welke tijdstippen en hoeveel overuren zijn gemaakt. Uit aan het Hof verstrekte informatie blijkt dat 53,7 procent van de in Spanje gemaakte overuren momenteel niet wordt geregistreerd. (Belga)