De Hoge Raad voor Preventie op het Werk adviseert de overheid om geen enkele beroepsgroep prioriteit te geven bij het vaccineren. Dat werd zo op donderdag gecommuniceerd aan de taskforce vaccinatie. Dat vernam Knack bij goedgeplaatste bronnen.

In de oorspronkelijke vaccinatiestrategie werden duidelijke voorrangsregels afgebakend. Bewoners en personeel van woonzorgcentra, zorgverstrekkers, 65-plussers en risicopatiënten met onderliggende aandoeningen krijgen hun inenting vroeger dan de rest van de bevolking. Op dit moment worden de woonzorgcentra volop ingeënt en krijgt ook de zogenaamde frontlinie in de ziekenhuizen perspectief op vaccinatie.

Ook de zogenaamde 'essentiële maatschappelijke en/of economische functies' konden uitkijken naar een vroegere vaccinatie. Zij zouden omstreeks april het vaccin krijgen. Pas daarna zou de rest van de bevolking komen. In eerste instantie werd aan brandweer, politie en ander veiligheidspersoneel gedacht. De Vlaamse regering dacht dan weer aan het onderwijzend personeel.

Maar om 'astronomisch veel ruzie' (dixit KUL-viroloog Marc Van Ranst) te vermijden werden de sociale partners om advies gevraagd. Zij zijn verenigd in de Hoge Raad voor Preventie op het Werk. Via een unaniem advies vragen ze de regeringen nu om geen enkele beroepsgroep voorrang te geven. 'Essentiële beroepen kunnen gewoon mee gevaccineerd worden met de rest van de bevolking', zegt Caroline Hielegems van de christelijke vakbond ACV. De partners willen zich louter inschrijven in de gezondheidslogica.

Quarantaineregels

Het advies heeft meerdere redenen. De voornaamste is dat men oeverloze discussies wil vermijden over wie wel of niet 'essentieel' is.

Daarnaast vreesden de partners een enorme organisatie bij het prioriteren. Mensen zouden immers op basis van hun beroep een vervroegde oproeping krijgen.

Maar ook staat het nog lang niet vast of gevaccineerden meer vrijheden zullen krijgen. Wie een spuitje krijgt, mag tot nader order niet meer dan zij die het niet kregen. Ook de quarantaineregels blijven van kracht, ook voor gevaccineerden. Daardoor zou het sop de kool niet waard zijn.

Het gaat voor alle duidelijkheid om een advies. De taskforce vaccinatie gaat nu bekijken hoe ze het advies zal vertalen in beleidsopties. Daarna is het aan de Interministeriële Conferentie, die bestaat uit alle gezondheidsministers, om de knoop door te hakken.

Het advies geldt enkel voor werknemers uit de privésector, dus niet voor bijvoorbeeld onderwijzend personeel.

De Hoge Raad voor Preventie op het Werk adviseert de overheid om geen enkele beroepsgroep prioriteit te geven bij het vaccineren. Dat werd zo op donderdag gecommuniceerd aan de taskforce vaccinatie. Dat vernam Knack bij goedgeplaatste bronnen. In de oorspronkelijke vaccinatiestrategie werden duidelijke voorrangsregels afgebakend. Bewoners en personeel van woonzorgcentra, zorgverstrekkers, 65-plussers en risicopatiënten met onderliggende aandoeningen krijgen hun inenting vroeger dan de rest van de bevolking. Op dit moment worden de woonzorgcentra volop ingeënt en krijgt ook de zogenaamde frontlinie in de ziekenhuizen perspectief op vaccinatie.Ook de zogenaamde 'essentiële maatschappelijke en/of economische functies' konden uitkijken naar een vroegere vaccinatie. Zij zouden omstreeks april het vaccin krijgen. Pas daarna zou de rest van de bevolking komen. In eerste instantie werd aan brandweer, politie en ander veiligheidspersoneel gedacht. De Vlaamse regering dacht dan weer aan het onderwijzend personeel.Maar om 'astronomisch veel ruzie' (dixit KUL-viroloog Marc Van Ranst) te vermijden werden de sociale partners om advies gevraagd. Zij zijn verenigd in de Hoge Raad voor Preventie op het Werk. Via een unaniem advies vragen ze de regeringen nu om geen enkele beroepsgroep voorrang te geven. 'Essentiële beroepen kunnen gewoon mee gevaccineerd worden met de rest van de bevolking', zegt Caroline Hielegems van de christelijke vakbond ACV. De partners willen zich louter inschrijven in de gezondheidslogica.Het advies heeft meerdere redenen. De voornaamste is dat men oeverloze discussies wil vermijden over wie wel of niet 'essentieel' is. Daarnaast vreesden de partners een enorme organisatie bij het prioriteren. Mensen zouden immers op basis van hun beroep een vervroegde oproeping krijgen. Maar ook staat het nog lang niet vast of gevaccineerden meer vrijheden zullen krijgen. Wie een spuitje krijgt, mag tot nader order niet meer dan zij die het niet kregen. Ook de quarantaineregels blijven van kracht, ook voor gevaccineerden. Daardoor zou het sop de kool niet waard zijn.Het gaat voor alle duidelijkheid om een advies. De taskforce vaccinatie gaat nu bekijken hoe ze het advies zal vertalen in beleidsopties. Daarna is het aan de Interministeriële Conferentie, die bestaat uit alle gezondheidsministers, om de knoop door te hakken.Het advies geldt enkel voor werknemers uit de privésector, dus niet voor bijvoorbeeld onderwijzend personeel.