Het VBO vindt het evenwel niet kunnen dat de sancties bij het niet-naleven van de regels niet in dezelfde mate voor de overheid gelden. Ze gelden alleen voor regeringsdiensten die in concurrentie treden met privéspelers op de markt. "Het is niet correct dat de bedrijven die inspanningen hebben gedaan om zich te conformeren aan GDPR minder goed worden behandeld dan de overheden", zegt bestuurder-secretaris-generaal Philippe Lambrecht. Volgens hem is dat discriminatie. "Bedrijven worden de facto als minder betrouwbaar beschouwd omdat alleen zij kunnen worden bestraft." Het VBO voelt zich gesterkt doordat de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State eerder al vraagtekens plaatsten bij de verschillende behandeling van de overheid en privébedrijven. (Belga)

Het VBO vindt het evenwel niet kunnen dat de sancties bij het niet-naleven van de regels niet in dezelfde mate voor de overheid gelden. Ze gelden alleen voor regeringsdiensten die in concurrentie treden met privéspelers op de markt. "Het is niet correct dat de bedrijven die inspanningen hebben gedaan om zich te conformeren aan GDPR minder goed worden behandeld dan de overheden", zegt bestuurder-secretaris-generaal Philippe Lambrecht. Volgens hem is dat discriminatie. "Bedrijven worden de facto als minder betrouwbaar beschouwd omdat alleen zij kunnen worden bestraft." Het VBO voelt zich gesterkt doordat de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State eerder al vraagtekens plaatsten bij de verschillende behandeling van de overheid en privébedrijven. (Belga)