"Meer budget betekent dat projecten sneller afgerond worden", zegt gedelegeerd bestuurder Leo Clinckers (W&Z). "Toch zijn we niet blind voor de budgettaire toestand. Bovendien moet een project verschillende fasen doorlopen vooraleer het kan worden opgestart." De grootste hindernis voor het realiseren van projecten is volgens Clinckers het geheel van doorlooptijden, meer nog dan budgetten, "maar ik ben verheugd dat de Vlaamse Regering die doorlooptijden wil versnellen". In 2013 zal het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde (GOG KBR) afgewerkt zijn, het laatste van de dertien overstromingsgebieden uit het oude Sigmaplan werden. "In zijn eentje zal het GOG KBR Vlaanderen vijf keer beter beschermen tegen overstromigen vanuit de Schelde en zijn zijrivieren", aldus Wim Dauwe, afdelingshoofd Zeeschelde van W&Z. Uit het oude plan moeten wel nog enkele dijken aangelegd worden, waaronder de aanleg van een 90 centimeter kaaimuur tussen Kruibeke en Oosterweel op Linker en Rechteroerver. Ondertussen is een deel van de plannen uit het Geactualiseerde Sigmaplan (2005) al in aanbesteding en uitvoering. Eens volledig gerealiseerd, wordt het overstromingsrisico in het Scheldebekken met driekwart teruggedrongen. (KAV)

"Meer budget betekent dat projecten sneller afgerond worden", zegt gedelegeerd bestuurder Leo Clinckers (W&Z). "Toch zijn we niet blind voor de budgettaire toestand. Bovendien moet een project verschillende fasen doorlopen vooraleer het kan worden opgestart." De grootste hindernis voor het realiseren van projecten is volgens Clinckers het geheel van doorlooptijden, meer nog dan budgetten, "maar ik ben verheugd dat de Vlaamse Regering die doorlooptijden wil versnellen". In 2013 zal het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde (GOG KBR) afgewerkt zijn, het laatste van de dertien overstromingsgebieden uit het oude Sigmaplan werden. "In zijn eentje zal het GOG KBR Vlaanderen vijf keer beter beschermen tegen overstromigen vanuit de Schelde en zijn zijrivieren", aldus Wim Dauwe, afdelingshoofd Zeeschelde van W&Z. Uit het oude plan moeten wel nog enkele dijken aangelegd worden, waaronder de aanleg van een 90 centimeter kaaimuur tussen Kruibeke en Oosterweel op Linker en Rechteroerver. Ondertussen is een deel van de plannen uit het Geactualiseerde Sigmaplan (2005) al in aanbesteding en uitvoering. Eens volledig gerealiseerd, wordt het overstromingsrisico in het Scheldebekken met driekwart teruggedrongen. (KAV)