Aanleiding voor het standpunt van het liberale Kamerlid is het verhaal van een vrouw die 40 jaar werkte, waarvan 25 jaar als zelfstandige, en nu minder pensioen zal krijgen dan haar vriendin die 33 jaar werkloos was. "Dit is onaanvaardbaar", reageert Van Quickenborne. "Uiteraard moeten we solidair zijn met mensen zonder werk. Maar werken moet altijd meer lonen dan niet werken. Als je je hele leven hebt gewerkt, moet dat ook lonen in je pensioen". De voormalige minister van Pensioenen herinnert eraan dat de huidige en de vorige regering de gelijkstelling voor de tweede en derde periode van werkloosheid hebben teruggebracht tot het minimum. Dat betekent dat er sindsdien geen gelijkstelling meer is aan het laatst verdiende loon, maar een gelijkstelling aan het minimum jaarrecht, legt de Vlaamse liberaal uit. "Om deze problematiek ten gronde aan te pakken, kunnen we deze gelijkstelling van werkloosheidsperiodes nog verder verminderen of afschaffen van een bepaald aantal jaren werkloosheid", aldus Van Quickenborne. "Een gelijkaardig effect bereik je uiteraard ook door de werkloosheidsuitkeringen in de tijd te beperken. Dat is een stimulans om te werken en dus ook een pensioen op te bouwen dat daar onlosmakelijk mee verbonden moet zijn". (Belga)

Aanleiding voor het standpunt van het liberale Kamerlid is het verhaal van een vrouw die 40 jaar werkte, waarvan 25 jaar als zelfstandige, en nu minder pensioen zal krijgen dan haar vriendin die 33 jaar werkloos was. "Dit is onaanvaardbaar", reageert Van Quickenborne. "Uiteraard moeten we solidair zijn met mensen zonder werk. Maar werken moet altijd meer lonen dan niet werken. Als je je hele leven hebt gewerkt, moet dat ook lonen in je pensioen". De voormalige minister van Pensioenen herinnert eraan dat de huidige en de vorige regering de gelijkstelling voor de tweede en derde periode van werkloosheid hebben teruggebracht tot het minimum. Dat betekent dat er sindsdien geen gelijkstelling meer is aan het laatst verdiende loon, maar een gelijkstelling aan het minimum jaarrecht, legt de Vlaamse liberaal uit. "Om deze problematiek ten gronde aan te pakken, kunnen we deze gelijkstelling van werkloosheidsperiodes nog verder verminderen of afschaffen van een bepaald aantal jaren werkloosheid", aldus Van Quickenborne. "Een gelijkaardig effect bereik je uiteraard ook door de werkloosheidsuitkeringen in de tijd te beperken. Dat is een stimulans om te werken en dus ook een pensioen op te bouwen dat daar onlosmakelijk mee verbonden moet zijn". (Belga)