De nieuwe brug laat toe om op een veilige manier - afgescheiden van het autoverkeer - van oever te wissel aan de sluis van Godsheide. De fietsbrug zorgt op die manier voor een rechtstreekse fietsverbinding van Hasselt richting het noorden van Limburg en voor een oost-westverbinding langs het Albertkanaal. "De nieuwe fietsbrug maakt deel uit van de Limburgse fietssnelwegen en vormt een essentieel onderdeel van de Albertkanaalroute. Dat is de fietssnelweg (F72) die Ham met Riemst verbindt over een traject van 62 km", zegt gedeputeerde van Mobiliteit Bert Lambrechts (N-VA). "De fietssnelweg wisselt ter hoogte van de sluis in Godsheide van oever. De fietsbrug realiseert die oversteek van het Albertkanaal." De brug moet het hart van de Limburge fietssnelwegen vormen, in navolging van het Klaverblad in Lummen voor het autoverkeer in de provincie. Ook het toeristisch fietsroutenetwerk zal van de brug gebruikmaken, wat de recreatieve fietser een uniek zicht op de waterkrachtcentrale en de sluis biedt. De totale investering bedraagt 6,2 miljoen euro, waarvan 2,8 miljoen euro door De Vlaamse Waterweg nv en 1,6 miljoen euro door de provincie Limburg. De overige middelen worden door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voorzien. Vanaf 11 augustus start de aannemer met de voorbereidende werken. (Belga)

De nieuwe brug laat toe om op een veilige manier - afgescheiden van het autoverkeer - van oever te wissel aan de sluis van Godsheide. De fietsbrug zorgt op die manier voor een rechtstreekse fietsverbinding van Hasselt richting het noorden van Limburg en voor een oost-westverbinding langs het Albertkanaal. "De nieuwe fietsbrug maakt deel uit van de Limburgse fietssnelwegen en vormt een essentieel onderdeel van de Albertkanaalroute. Dat is de fietssnelweg (F72) die Ham met Riemst verbindt over een traject van 62 km", zegt gedeputeerde van Mobiliteit Bert Lambrechts (N-VA). "De fietssnelweg wisselt ter hoogte van de sluis in Godsheide van oever. De fietsbrug realiseert die oversteek van het Albertkanaal." De brug moet het hart van de Limburge fietssnelwegen vormen, in navolging van het Klaverblad in Lummen voor het autoverkeer in de provincie. Ook het toeristisch fietsroutenetwerk zal van de brug gebruikmaken, wat de recreatieve fietser een uniek zicht op de waterkrachtcentrale en de sluis biedt. De totale investering bedraagt 6,2 miljoen euro, waarvan 2,8 miljoen euro door De Vlaamse Waterweg nv en 1,6 miljoen euro door de provincie Limburg. De overige middelen worden door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voorzien. Vanaf 11 augustus start de aannemer met de voorbereidende werken. (Belga)