Vanmalderen en zijn partijgenoot Bart Martens benadrukken dat de sp.a er via een amendement op het BIV-decreet voor gezorgd heeft dat de belasting voor inverkeerstelling rekening houdt met de reële uitstoot waardoor de aankoop van hybride wagens gestimuleerd wordt. De maatregel is nog erg recent en had nog geen gevolgen voor het MIRA, aldus de fractieleider. De studie bewijst dat er dringend werk gemaakt moet worden van een betere doorstroming van het openbaar vervoer, zodat tram en bus terug snelheid en marktaandeel kunnen winnen, stelt Bart Vanmalderen. Bart Martens ziet in de studie een bijkomend argument voor de invoering van de kilometerheffing voor het vrachtverkeer, die in regeerakkoord is afgesproken. Daarbij is het nodig te differentiëren in functie van de vervuilende uitstoot. (Belga)

Vanmalderen en zijn partijgenoot Bart Martens benadrukken dat de sp.a er via een amendement op het BIV-decreet voor gezorgd heeft dat de belasting voor inverkeerstelling rekening houdt met de reële uitstoot waardoor de aankoop van hybride wagens gestimuleerd wordt. De maatregel is nog erg recent en had nog geen gevolgen voor het MIRA, aldus de fractieleider. De studie bewijst dat er dringend werk gemaakt moet worden van een betere doorstroming van het openbaar vervoer, zodat tram en bus terug snelheid en marktaandeel kunnen winnen, stelt Bart Vanmalderen. Bart Martens ziet in de studie een bijkomend argument voor de invoering van de kilometerheffing voor het vrachtverkeer, die in regeerakkoord is afgesproken. Daarbij is het nodig te differentiëren in functie van de vervuilende uitstoot. (Belga)