Vlaanderen kampt al langer met nijpende waterschaarste. Vlaanderen heeft de vierde laagste waterbeschikbaarheid van alle OESO-landen en doet het onder meer slechter dan Spanje of Zuid-Italië. Vlaams minister Zuhal Demir probeert het tij te keren met een Blue Deal met daarin tal van maatregelen in de strijd tegen de droogte. De N-VA-minister wil nu ook iets doen aan de verspilling van het werfwater. Momenteel loopt 90 procent van het water dat wordt opgepompt op werven nog weg in de riolen. Dat cijfer moet dringend omlaag, vindt Demir. Zij wil daarom de milieuregels aanscherpen. Zo moeten aannemers in de toekomst niet alleen minder grondwater oppompen, ze moeten ook eerst alternatieven gebruiken vooraleer ze het water zomaar in de riolen lozen. Zo kan het water terug in de grond gebracht worden via retourputten, infiltratieputten,... of kan het water hergebruikt worden. Zo kunnen aannemers bijvoorbeeld aftappunten inrichten en zouden buurtbewoners, landbouwers of gemeentelijke groendiensten dat water kunnen hergebruiken. Als dat niet kan, moet gekeken worden of het water niet kan afgeleid worden naar een waterloop of een plaats met gescheiden riolering. Enkel als alle voorgaande stappen niet haalbaar zijn, mag er nog geloosd worden in de openbare riolering. "Beperken, infiltreren, hergebruiken en terug naar een waterloop brengen. Pas als al die stappen ondernomen zijn of onhaalbaar bleken, kan het een optie zijn om water te lozen in de riolering", aldus Demir. "Mensen storen zich dan ook terecht als ze voorbij een bouwwerf komen waar het water zomaar weggepompt wordt naar de riolering terwijl er talloze alternatieven zijn", meent de N-VA-minister. "Door de regelgeving aan te scherpen zorgen we ervoor dat water maximaal nuttig gebruikt kan worden, de bodem opnieuw infiltreert om onze watervoorraad aan te vullen én voorkomen we maximaal verspilling van ons blauwe goud". De nieuwe regels worden nu voor advies voorgelegd aan de adviesinstanties. Nadien keren ze terug naar de ministerraad om defintief bevestigd te worden. (Belga)

Vlaanderen kampt al langer met nijpende waterschaarste. Vlaanderen heeft de vierde laagste waterbeschikbaarheid van alle OESO-landen en doet het onder meer slechter dan Spanje of Zuid-Italië. Vlaams minister Zuhal Demir probeert het tij te keren met een Blue Deal met daarin tal van maatregelen in de strijd tegen de droogte. De N-VA-minister wil nu ook iets doen aan de verspilling van het werfwater. Momenteel loopt 90 procent van het water dat wordt opgepompt op werven nog weg in de riolen. Dat cijfer moet dringend omlaag, vindt Demir. Zij wil daarom de milieuregels aanscherpen. Zo moeten aannemers in de toekomst niet alleen minder grondwater oppompen, ze moeten ook eerst alternatieven gebruiken vooraleer ze het water zomaar in de riolen lozen. Zo kan het water terug in de grond gebracht worden via retourputten, infiltratieputten,... of kan het water hergebruikt worden. Zo kunnen aannemers bijvoorbeeld aftappunten inrichten en zouden buurtbewoners, landbouwers of gemeentelijke groendiensten dat water kunnen hergebruiken. Als dat niet kan, moet gekeken worden of het water niet kan afgeleid worden naar een waterloop of een plaats met gescheiden riolering. Enkel als alle voorgaande stappen niet haalbaar zijn, mag er nog geloosd worden in de openbare riolering. "Beperken, infiltreren, hergebruiken en terug naar een waterloop brengen. Pas als al die stappen ondernomen zijn of onhaalbaar bleken, kan het een optie zijn om water te lozen in de riolering", aldus Demir. "Mensen storen zich dan ook terecht als ze voorbij een bouwwerf komen waar het water zomaar weggepompt wordt naar de riolering terwijl er talloze alternatieven zijn", meent de N-VA-minister. "Door de regelgeving aan te scherpen zorgen we ervoor dat water maximaal nuttig gebruikt kan worden, de bodem opnieuw infiltreert om onze watervoorraad aan te vullen én voorkomen we maximaal verspilling van ons blauwe goud". De nieuwe regels worden nu voor advies voorgelegd aan de adviesinstanties. Nadien keren ze terug naar de ministerraad om defintief bevestigd te worden. (Belga)