In de index kenden 86 landen een verbetering van de vredessituatie, en 76 een verslechtering. IJsland voert de ranglijst al aan sinds 2008. Nieuw-Zeeland en Portugal vervolledigen de top drie. Afghanistan staat dan weer op de laatste plaats, waar het Syrië afloste. Dat land in burgeroorlog staat nu op de voorlaatste plaats. Zuid-Soedan volgt op plaats 161. België behaalde de achttiende plaats, samen met Zweden. Nederland staat een plaatsje hoger. Buurlanden Duitsland (22) en Frankrijk (60) staan lager. In de lijst met Europese landen behaalt België de elfde plaats. De impact van geweld op de wereldeconomie in 2018 bedroeg 14,1 miljard dollar wat betreft koopkrachtpariteit. Het gaat om een verbetering, aangezien de intensiteit van de conflicten in Syrië, Colombia en Oekraïne is afgenomen. In de tien landen die het meest door geweld zijn getroffen, was de gemiddelde economische impact gelijk aan 35 procent van het bbp, tegen 3,3 procent in de meest rustige landen. Voor België bedroeg de economische kost 5 procent van het bbp. De index analyseerde ook de mogelijke impact van de klimaatverandering op de vrede. Die zal gevolgen hebben op de beschikbaarheid van voorraden, de migratie, middelen voor levensonderhoud, wat de kans op een gewelddadig conflict zal verhogen. Ongeveer 971 miljoen mensen leven in de gebieden die sterk zijn blootgesteld aan de klimaatverandering. Van hen leeft 41 procent in landen die al laag scoren op de vredesindex. De index is van toepassing op 99,7 procent van de wereldbevolking. Voor de index zijn 23 indicatoren gebruikt in drie domeinen: de maatschappelijke veiligheid, (inter)nationale conflict en de militarisatiegraad. (Belga)

In de index kenden 86 landen een verbetering van de vredessituatie, en 76 een verslechtering. IJsland voert de ranglijst al aan sinds 2008. Nieuw-Zeeland en Portugal vervolledigen de top drie. Afghanistan staat dan weer op de laatste plaats, waar het Syrië afloste. Dat land in burgeroorlog staat nu op de voorlaatste plaats. Zuid-Soedan volgt op plaats 161. België behaalde de achttiende plaats, samen met Zweden. Nederland staat een plaatsje hoger. Buurlanden Duitsland (22) en Frankrijk (60) staan lager. In de lijst met Europese landen behaalt België de elfde plaats. De impact van geweld op de wereldeconomie in 2018 bedroeg 14,1 miljard dollar wat betreft koopkrachtpariteit. Het gaat om een verbetering, aangezien de intensiteit van de conflicten in Syrië, Colombia en Oekraïne is afgenomen. In de tien landen die het meest door geweld zijn getroffen, was de gemiddelde economische impact gelijk aan 35 procent van het bbp, tegen 3,3 procent in de meest rustige landen. Voor België bedroeg de economische kost 5 procent van het bbp. De index analyseerde ook de mogelijke impact van de klimaatverandering op de vrede. Die zal gevolgen hebben op de beschikbaarheid van voorraden, de migratie, middelen voor levensonderhoud, wat de kans op een gewelddadig conflict zal verhogen. Ongeveer 971 miljoen mensen leven in de gebieden die sterk zijn blootgesteld aan de klimaatverandering. Van hen leeft 41 procent in landen die al laag scoren op de vredesindex. De index is van toepassing op 99,7 procent van de wereldbevolking. Voor de index zijn 23 indicatoren gebruikt in drie domeinen: de maatschappelijke veiligheid, (inter)nationale conflict en de militarisatiegraad. (Belga)