Terwijl de zorgsector overuren draaide en met schaarse medische benodigdheden de pandemie bestreed, "maakten negen landen meer dan 72 miljard dollar beschikbaar voor massavernietigingswapens", schrijft ICAN in het rapport. Volgens de organisatie namen de Verenigde Staten met 37,4 miljard dollar, 5 procent van hun totale militaire uitgaven, meer dan de helft van de uitgaven aan kernwapens voor hun rekening, gevolgd door China (10 miljard) en Rusland (8 miljard). Gezamenlijk spendeerden de grote nucleaire machten, waartoe ook het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, India, Israël, Pakistan en Noord-Korea behoren, 137.000 dollar per minuut aan kernwapens. In oktober 2020 werd voor de vijftigste keer een verdrag geratificeerd om wapens af te schaffen. "Terwijl deze negen landen miljarden bleven verspillen aan massavernietigingswapens, was de rest van de wereld bezig ze illegaal te maken", zegt ICAN. Meer dan 20 bedrijven die kernwapens produceren, zoals de Amerikaanse bedrijven Northrop Grumman en General Dynamics, profiteerden vorig jaar van de handel via bestaande of nieuwe contracten. Daarbij haalden elf westerse bedrijven alleen al 27,7 miljard dollar binnen aan contracten voor kernwapens, zo bleek uit het rapport. De bedrijven gaven 117 miljoen dollar uit aan het lobbyen bij beleidsmakers om meer geld uit te geven aan defensie. Tegenover elke aan lobbyen uitgegeven dollar stond naar schatting 236 dollar aan contracten. Daarnaast spendeerden de bedrijven meer dan 10 miljoen dollar aan grote denktanks die onderzoek doen naar en schrijven over beleidsoplossingen voor kernwapens. (Belga)

Terwijl de zorgsector overuren draaide en met schaarse medische benodigdheden de pandemie bestreed, "maakten negen landen meer dan 72 miljard dollar beschikbaar voor massavernietigingswapens", schrijft ICAN in het rapport. Volgens de organisatie namen de Verenigde Staten met 37,4 miljard dollar, 5 procent van hun totale militaire uitgaven, meer dan de helft van de uitgaven aan kernwapens voor hun rekening, gevolgd door China (10 miljard) en Rusland (8 miljard). Gezamenlijk spendeerden de grote nucleaire machten, waartoe ook het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, India, Israël, Pakistan en Noord-Korea behoren, 137.000 dollar per minuut aan kernwapens. In oktober 2020 werd voor de vijftigste keer een verdrag geratificeerd om wapens af te schaffen. "Terwijl deze negen landen miljarden bleven verspillen aan massavernietigingswapens, was de rest van de wereld bezig ze illegaal te maken", zegt ICAN. Meer dan 20 bedrijven die kernwapens produceren, zoals de Amerikaanse bedrijven Northrop Grumman en General Dynamics, profiteerden vorig jaar van de handel via bestaande of nieuwe contracten. Daarbij haalden elf westerse bedrijven alleen al 27,7 miljard dollar binnen aan contracten voor kernwapens, zo bleek uit het rapport. De bedrijven gaven 117 miljoen dollar uit aan het lobbyen bij beleidsmakers om meer geld uit te geven aan defensie. Tegenover elke aan lobbyen uitgegeven dollar stond naar schatting 236 dollar aan contracten. Daarnaast spendeerden de bedrijven meer dan 10 miljoen dollar aan grote denktanks die onderzoek doen naar en schrijven over beleidsoplossingen voor kernwapens. (Belga)