Het rapport werd opgesteld door de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) en het Milieuprogramma (UNEP) van de Verenigde Naties. "Sinds 1990 is er zo'n 420 miljoen hectare bos verloren gegaan door de omschakeling naar ander landgebruik", staat erin. Ondanks het tragere tempo van ontbossing de laatste tien jaar, gaat elk jaar 10 miljoen hectare verloren door de omschakeling naar landbouw en ander landgebruik. "Ontbossing en aantasting van bossen blijven aan een alarmerend tempo doorgaan, wat een belangrijke rol speelt in het aanhoudende verlies van biodiversiteit", schrijven FAO-directeur Qu Dongyu en UNEP-directeur Inger Andersen in het voorwoord. De leiders opperen dat we onze productiemethoden en voedselconsumptie moeten aanpassen, als we het tij willen keren. In de nasleep van de COVID-19-crisis is natuurbehoud nog belangrijker geworden, zeggen de VN-agentschappen, "omdat de gezondheid van mensen gepaard gaat met die van het ecosysteem". (Belga)

Het rapport werd opgesteld door de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) en het Milieuprogramma (UNEP) van de Verenigde Naties. "Sinds 1990 is er zo'n 420 miljoen hectare bos verloren gegaan door de omschakeling naar ander landgebruik", staat erin. Ondanks het tragere tempo van ontbossing de laatste tien jaar, gaat elk jaar 10 miljoen hectare verloren door de omschakeling naar landbouw en ander landgebruik. "Ontbossing en aantasting van bossen blijven aan een alarmerend tempo doorgaan, wat een belangrijke rol speelt in het aanhoudende verlies van biodiversiteit", schrijven FAO-directeur Qu Dongyu en UNEP-directeur Inger Andersen in het voorwoord. De leiders opperen dat we onze productiemethoden en voedselconsumptie moeten aanpassen, als we het tij willen keren. In de nasleep van de COVID-19-crisis is natuurbehoud nog belangrijker geworden, zeggen de VN-agentschappen, "omdat de gezondheid van mensen gepaard gaat met die van het ecosysteem". (Belga)