"Een onmiddellijke en tijdelijke opschorting van de Amerikaanse wetgeving" die quota oplegt voor bio-ethanol, dat deels geproduceerd wordt met maïs, "zou rust brengen op de markt en toestaan dat een groter deel van de oogst wordt aangewend om mensen en dieren te voeden", schrijft Graziano da Silva. De huidige droogte in de VS brengt schade toe aan verschillende gewassen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Landbouw is bij amper 23 procent van de maïsplanten de kwaliteit in orde, wat leidt tot een forse toename van de maïsprijzen. Waarnemers vrezen bovendien dat de ramingen van de landbouwproductie nog naar beneden zullen worden bijgesteld. Biobrandstoffen zijn volgens analisten al enkele jaren verantwoordelijke voor een stijging van de prijzen van voedingswaren als maïs, soja, plantaardige oliën of andere producten die nodig zijn voor de productie ervan. (DTM)