"Beste jongeren, sta me toe jullie eraan te herinneren dat Jezus in zijn geloof volgen, erop neerkomt met hem in de kerkgemeenschap te stappen", benadrukte de paus tijdens zijn homilie. Hij alludeerde op het feit dat de kerk wordt doorkruist door verscheidene uiteenlopende stromingen, en dat vele gelovigen de neiging hebben hun eigen credo "à la carte" samen te stellen. Ze laten daarbij de elementen achterwege die hun minder bevallen en nemen de punten op waar ze zich dan weer wel achter kunnen scharen. "Men kan Jezus niet eenzelvig volgen. Wie zich laat verleiden 'voor eigen rekening' te stappen of het geloof te beleven volgens de individualistische mentaliteit die de toon aangeeft in de samenleving, loopt het risico Jezus Christus nooit te ontmoeten, of uiteindelijk een verkeerd beeld van hem te volgen", sprak Benedictus XVI. De paus vroeg de jongeren nog zich in gemeenschappen te integreren. Hij zei voorts dat een christen moet worden gedragen door "een elan dat ertoe aanzet te getuigen over het geloof in de meest uiteenlopende milieus, ook in diegene waar er verwerping en onverschilligheid leeft". (MUA)

"Beste jongeren, sta me toe jullie eraan te herinneren dat Jezus in zijn geloof volgen, erop neerkomt met hem in de kerkgemeenschap te stappen", benadrukte de paus tijdens zijn homilie. Hij alludeerde op het feit dat de kerk wordt doorkruist door verscheidene uiteenlopende stromingen, en dat vele gelovigen de neiging hebben hun eigen credo "à la carte" samen te stellen. Ze laten daarbij de elementen achterwege die hun minder bevallen en nemen de punten op waar ze zich dan weer wel achter kunnen scharen. "Men kan Jezus niet eenzelvig volgen. Wie zich laat verleiden 'voor eigen rekening' te stappen of het geloof te beleven volgens de individualistische mentaliteit die de toon aangeeft in de samenleving, loopt het risico Jezus Christus nooit te ontmoeten, of uiteindelijk een verkeerd beeld van hem te volgen", sprak Benedictus XVI. De paus vroeg de jongeren nog zich in gemeenschappen te integreren. Hij zei voorts dat een christen moet worden gedragen door "een elan dat ertoe aanzet te getuigen over het geloof in de meest uiteenlopende milieus, ook in diegene waar er verwerping en onverschilligheid leeft". (MUA)