Het transmissieniveau van COVID-19 heeft in Europa "een alarmerend peil" bereikt, klonk het op de persconferentie. Heel wat landen, waaronder ook België, zien het aantal besmettingen de jongste weken fors toenemen. "De cijfers van september zouden voor heel Europa een wake-upcall moeten zijn. De weekcijfers overstijgen nu die van de eerste piek in Europa in maart-april." Daarbij moet wel rekening worden gehouden dat er nu veel meer getest wordt dan toen, maar toch is de WHO bezorgd. Hoopgevend is wel dat de meeste besmettingen zich bij jongeren voordoen, die meestal slechts milde symptomen vertonen. "Hoe de pandemie zich verder ontwikkelt, hebben we zelf in de hand. We zijn er al een eerste keer in geslaagd om ze terug te dringen en kunnen dus opnieuw terugslaan", klonk het. Het recept om het coronavirus onder controle te houden is intussen genoegzaam bekend: handen wassen, afstand houden, mondmasker dragen als dat niet mogelijk is, en massaal testen. Ook nu het griepseizoen er aankomt, blijft de WHO bij haar standpunt om zo veel mogelijk te testen. Niet alleen mensen van wie geweten is dat ze contact hebben gehad met een besmet persoon, maar iedereen die symptomen vertoont van COVID-19 zou best getest worden, blijft het devies. De WHO toont wel begrip voor de "coronamoeheid" die sommigen vertonen nu de maatregelen al zo lang gelden. "Die moeheid is normaal en moet ernstig genomen worden. Ze moet aangepakt worden waar ze ons in gevaar brengt". In steeds meer landen wordt erover nagedacht om de quarantaineperiode in te korten, maar dat is niet naar de zin van de WHO. "Onze aanbeveling voor een quarantaine van 14 dagen is gebaseerd op de kennis die we hebben over de incubatietijd en transmissie van het virus. We zullen dit enkel herzien op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten, maar dat is nu nog niet het geval." Enkele landen hebben de verplichte quarantaine toch al ingekort, in Frankrijk bijvoorbeeld tot zeven dagen en in het Verenigd Koninkrijk tot tien dagen. Het Europese comité van de WHO is bevoegd voor 53 landen, waaronder Rusland. In het hele gebied werden al vijf miljoen gevallen van COVID-19 opgetekend. Het dagelijks gemiddelde ligt nu op 40.000 à 50.000 besmettingen, wat meer is dan de 43.000 begin april. Het nieuwe absolute record dateert van 11 september, met 54.000 positieve gevallen op 24 uur. (Belga)

Het transmissieniveau van COVID-19 heeft in Europa "een alarmerend peil" bereikt, klonk het op de persconferentie. Heel wat landen, waaronder ook België, zien het aantal besmettingen de jongste weken fors toenemen. "De cijfers van september zouden voor heel Europa een wake-upcall moeten zijn. De weekcijfers overstijgen nu die van de eerste piek in Europa in maart-april." Daarbij moet wel rekening worden gehouden dat er nu veel meer getest wordt dan toen, maar toch is de WHO bezorgd. Hoopgevend is wel dat de meeste besmettingen zich bij jongeren voordoen, die meestal slechts milde symptomen vertonen. "Hoe de pandemie zich verder ontwikkelt, hebben we zelf in de hand. We zijn er al een eerste keer in geslaagd om ze terug te dringen en kunnen dus opnieuw terugslaan", klonk het. Het recept om het coronavirus onder controle te houden is intussen genoegzaam bekend: handen wassen, afstand houden, mondmasker dragen als dat niet mogelijk is, en massaal testen. Ook nu het griepseizoen er aankomt, blijft de WHO bij haar standpunt om zo veel mogelijk te testen. Niet alleen mensen van wie geweten is dat ze contact hebben gehad met een besmet persoon, maar iedereen die symptomen vertoont van COVID-19 zou best getest worden, blijft het devies. De WHO toont wel begrip voor de "coronamoeheid" die sommigen vertonen nu de maatregelen al zo lang gelden. "Die moeheid is normaal en moet ernstig genomen worden. Ze moet aangepakt worden waar ze ons in gevaar brengt". In steeds meer landen wordt erover nagedacht om de quarantaineperiode in te korten, maar dat is niet naar de zin van de WHO. "Onze aanbeveling voor een quarantaine van 14 dagen is gebaseerd op de kennis die we hebben over de incubatietijd en transmissie van het virus. We zullen dit enkel herzien op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten, maar dat is nu nog niet het geval." Enkele landen hebben de verplichte quarantaine toch al ingekort, in Frankrijk bijvoorbeeld tot zeven dagen en in het Verenigd Koninkrijk tot tien dagen. Het Europese comité van de WHO is bevoegd voor 53 landen, waaronder Rusland. In het hele gebied werden al vijf miljoen gevallen van COVID-19 opgetekend. Het dagelijks gemiddelde ligt nu op 40.000 à 50.000 besmettingen, wat meer is dan de 43.000 begin april. Het nieuwe absolute record dateert van 11 september, met 54.000 positieve gevallen op 24 uur. (Belga)