Vorig jaar stapte Peter De Prins, uw goede vriend en bestuurslid van Boho Strings, uit het leven. Welk repertoire brengen jullie tijdens dit benefietconcert te zijner nagedachtenis?
...

Vorig jaar stapte Peter De Prins, uw goede vriend en bestuurslid van Boho Strings, uit het leven. Welk repertoire brengen jullie tijdens dit benefietconcert te zijner nagedachtenis? David Ramael: Peter was behalve docent aan de Vlerick Business School en oprichter van het bedrijf LQ ook amateurpianist. Hij hield van muziek. We eren hem met een concert waarin we de vijf rouwstadia verklanken: ontkenning, kwaadheid, het vechten tegen het verdriet, depressie en aanvaarding. Welk nummer opent dit concert? Ramael: De avond opent met een panelgesprek over mentaal welzijn en zelfdodingspreventie, met psychiater Dirk De Wachter als centrale gast. Het concert zelf opent met Jóhann Jóhannssons Good Night, Day uit Orfée (2016), zijn laatste soloalbum voor hij uit het leven stapte. Met contratenor Andreas Scholl en pianiste Tamar Halperin koos ik muziek die het rouwverhaal ontwapenend vertelt. Zo staat Vincent van Don McLean voor de zachte aanvaarding en eindigen we met Billy Joels Lullaby, waarin we van perspectief wisselen. Joels lied is als een bericht van de gestorvene. (stil) Het concert wordt emotioneel zeer zwaar om te spelen. We brengen ook Belgische premières, zoals het recente Note Sconte van de Italiaan Giovanni Sollima. Hij baseerde zich op onuitgegeven notities van Ludwig van Beethoven. Ook Beethoven overwoog zelfmoord. Hij schreef in 1802 in een brief aan zijn broers: 'Weinig ontbrak eraan of ikzelf had een einde gemaakt aan mijn bestaan. Zij alleen, de kunst, hield mij tegen.' Beethoven is de link tussen het concert en de organisatie Be A He(a)ro die we met LQ en Veronique Van de Steen, Peters weduwe, hebben opgericht. Wat is Be A He(a)ro? Ramael: De organisatie ontstond vanuit Veroniques verlangen om zelfdoding beter bespreekbaar te maken in bedrijven en scholen. Op het rouwkaartje van Peter schreef ze: 'Geen bloemen maar graag een bijdrage aan het Centrum ter Preventie van Zelfdoding.' Ze was open over wat er met Peter gebeurd was. Die openheid ontbreekt te vaak. Nu willen we met Be A He(a)ro een workshop met livemuziek aanbieden aan scholen en bedrijven om hen te leren luisteren naar de signalen van mensen die het moeilijk hebben en hen te doen inzien dat kwetsbaar durven te zijn een kracht is. We werken enkel met muziek van Beethoven. Hij werd doof. Wij willen ervoor zorgen dat mensen niet langer doof zijn voor zulke signalen. Zo kan klassieke muziek levens redden. Ook met Boho Strings willen we maatschappelijke verhalen vertellen. Waarom zou de klassieke muziek geen bijdrage kunnen leveren aan belangrijke thema's zoals de migratiecrisis of de klimaatverandering? Ook via klassieke muziek kun je mensen tot inzichten brengen. We spelen het volledige klassieke repertoire: van barokmuziek tot hedendaags klassiek. En we besteden aandacht aan nieuw, te onbekend repertoire uit andere werelddelen. Zo bereiden we nu een album voor met muziek van de Algerijn Salim Dada.