De Wereldbank is onder de ontwikkelingsbanken "zelfs de grootste financier in de zoektocht naar nieuwe fossiele bronnen", meldt 11.11.11. Die vaststelling staat niet alleen in schril contrast met de eigen doelstellingen, maar ook met de internationale afspraken rond klimaatverandering. Wereldbank-voorzitter Jim Yong Kim pleitte voor de start van de klimaattop in Parijs nog voor de invoering van een CO2-taks. Vorige week kwam de bank met een Climate Change Action Plan, maar voor 11.11.11 blijven "te veel van deze intentieverklaringen steken in goede bedoelingen". De investeringen in fossiele brandstoffen stegen van 1,9 miljard dollar in 2011 naar 3,3 miljard in 2014. Investeringen in duurzame energie liggen systematisch lager - in 2014 1,9 miljard op een totale investering van 9,9 miljard in energieprojecten. Bovendien wordt er niet alleen geïnvesteerd in het opstarten of ondersteunen van al bestaande projecten, maar gaat de bank dus ook "actief op zoek naar nieuwe gas-, olie- of steenkoolbronnen". 11.11.11 wijst erop dat de Wereldbank hiermee niet alleen het klimaat, de ontwikkelingslanden en de ontwikkelingsdoelen schaadt, "maar ook de eigen belangen (en dus die van haar 188 leden, waaronder België) omdat ze met de investeringen een groot risico loopt op gestrande activa". De ngo-koepel herinnert eraan dat na het in Parijs gesloten klimaatakkoord "een groot deel van de fossiele brandstoffen in de grond zal moeten blijven". Bogdan Vanden Berghe, directeur van 11.11.11, wil dat België, "als belangrijke speler binnen de Wereldbank, er expliciet op aandringt de steun aan fossiele brandstoffen versneld af te bouwen". Hij wijst er tot slot ook op dat deze investeringen "ingaan tegen de noodzaak om de klimaatimpact in ontwikkelingslanden te verminderen". (Belga)

De Wereldbank is onder de ontwikkelingsbanken "zelfs de grootste financier in de zoektocht naar nieuwe fossiele bronnen", meldt 11.11.11. Die vaststelling staat niet alleen in schril contrast met de eigen doelstellingen, maar ook met de internationale afspraken rond klimaatverandering. Wereldbank-voorzitter Jim Yong Kim pleitte voor de start van de klimaattop in Parijs nog voor de invoering van een CO2-taks. Vorige week kwam de bank met een Climate Change Action Plan, maar voor 11.11.11 blijven "te veel van deze intentieverklaringen steken in goede bedoelingen". De investeringen in fossiele brandstoffen stegen van 1,9 miljard dollar in 2011 naar 3,3 miljard in 2014. Investeringen in duurzame energie liggen systematisch lager - in 2014 1,9 miljard op een totale investering van 9,9 miljard in energieprojecten. Bovendien wordt er niet alleen geïnvesteerd in het opstarten of ondersteunen van al bestaande projecten, maar gaat de bank dus ook "actief op zoek naar nieuwe gas-, olie- of steenkoolbronnen". 11.11.11 wijst erop dat de Wereldbank hiermee niet alleen het klimaat, de ontwikkelingslanden en de ontwikkelingsdoelen schaadt, "maar ook de eigen belangen (en dus die van haar 188 leden, waaronder België) omdat ze met de investeringen een groot risico loopt op gestrande activa". De ngo-koepel herinnert eraan dat na het in Parijs gesloten klimaatakkoord "een groot deel van de fossiele brandstoffen in de grond zal moeten blijven". Bogdan Vanden Berghe, directeur van 11.11.11, wil dat België, "als belangrijke speler binnen de Wereldbank, er expliciet op aandringt de steun aan fossiele brandstoffen versneld af te bouwen". Hij wijst er tot slot ook op dat deze investeringen "ingaan tegen de noodzaak om de klimaatimpact in ontwikkelingslanden te verminderen". (Belga)