De commissie is bijeengeroepen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Unicef en The Lancet. Het rapport bevat een nieuwe wereldwijde index van 180 landen, waarin de prestaties op het gebied van de ontwikkeling van kinderen worden vergeleken, met inbegrip van maatstaven voor de overleving en het welzijn van kinderen, zoals gezondheid, onderwijs en voeding. Er wordt ook gekeken naar duurzaamheid via uitstoot van broeikasgassen, billijkheid en inkomensverschillen. Daaruit blijkt dat Noorwegen, Zuid-Korea en Nederland de landen zijn waar kinderen de beste kans hebben op overleven, terwijl kinderen in de Centraal-Afrikaanse Republiek, Tsjaad en Somalië de slechtste kansen hebben. België doet het met een achtste plaats goed. Wanneer echter ook rekening gehouden wordt met de CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking, lopen de toplanden achter: Noorwegen staat op nummer 156, Zuid-Korea 166 en Nederland op 160. Elk van de drie stoot 210 procent meer CO2 per hoofd van de bevolking uit dan hun doelstelling voor 2030. België staat op plaats 158. Volgens het verslag moeten de armste landen meer doen om het vermogen van hun kinderen om een gezond leven te leiden te ondersteunen, maar de buitensporige koolstofemissies - die onevenredig veel afkomstig zijn uit rijkere landen - vormen een bedreiging voor de toekomst van alle kinderen. Daarnaast zijn ook schadelijke marketingpraktijken een onmiskenbare bedreiging voor kinderen. (Belga)

De commissie is bijeengeroepen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Unicef en The Lancet. Het rapport bevat een nieuwe wereldwijde index van 180 landen, waarin de prestaties op het gebied van de ontwikkeling van kinderen worden vergeleken, met inbegrip van maatstaven voor de overleving en het welzijn van kinderen, zoals gezondheid, onderwijs en voeding. Er wordt ook gekeken naar duurzaamheid via uitstoot van broeikasgassen, billijkheid en inkomensverschillen. Daaruit blijkt dat Noorwegen, Zuid-Korea en Nederland de landen zijn waar kinderen de beste kans hebben op overleven, terwijl kinderen in de Centraal-Afrikaanse Republiek, Tsjaad en Somalië de slechtste kansen hebben. België doet het met een achtste plaats goed. Wanneer echter ook rekening gehouden wordt met de CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking, lopen de toplanden achter: Noorwegen staat op nummer 156, Zuid-Korea 166 en Nederland op 160. Elk van de drie stoot 210 procent meer CO2 per hoofd van de bevolking uit dan hun doelstelling voor 2030. België staat op plaats 158. Volgens het verslag moeten de armste landen meer doen om het vermogen van hun kinderen om een gezond leven te leiden te ondersteunen, maar de buitensporige koolstofemissies - die onevenredig veel afkomstig zijn uit rijkere landen - vormen een bedreiging voor de toekomst van alle kinderen. Daarnaast zijn ook schadelijke marketingpraktijken een onmiskenbare bedreiging voor kinderen. (Belga)