Maandagavond maakte eerste minister Sophie Wilmès (MR) de samenstelling van het expertenteam dat de Belgische exitstrategie moet begeleiden bekend. De tienkoppige ploeg met viroloog Erika Vlieghe aan het hoofd zal zich de komende weken en maanden buigen over de manier waarop de genomen coronamaatregelen stukje bij beetje kunnen worden teruggeschroefd.
...

Maandagavond maakte eerste minister Sophie Wilmès (MR) de samenstelling van het expertenteam dat de Belgische exitstrategie moet begeleiden bekend. De tienkoppige ploeg met viroloog Erika Vlieghe aan het hoofd zal zich de komende weken en maanden buigen over de manier waarop de genomen coronamaatregelen stukje bij beetje kunnen worden teruggeschroefd. De exit-taskforce stak dinsdagmiddag via videoconferentie voor het eerst de koppen bij elkaar. Het is echter nog onduidelijk welke rol er net voor de taskforce is weggelegd. Welk plaatsje krijgt het expertenteam binnen het kluwen van minstens achttien comités, raden, organen en cellen die momenteel de coronacrisis proberen te bedwingen? Dubbele bezetting?Navraag leert dat de rol binnen het organigram nog niet is besloten. 'Het is nog niet vastgelegd hoe en aan wie de expertengroep zal rapporteren. Dat wordt met hen besproken en een van de komende dagen gefinaliseerd', klinkt het binnen goed geïnformeerde regeringskringen. Hoe dan ook zijn enkele experten van de taskforce momenteel al in andere organen vertegenwoordigd die de beslissende Veiligheidsraad (on)rechtstreeks adviseren. Zo maakt de gouverneur van de Nationale Bank Pierre Wunsch deel uit van de Economic Risk Management Group, die direct aan de vicepremiers rapporteert. Virologen Erika Vlieghe en Marc Van Ranst zitten in het Wetenschappelijke Comité, dat via de Evaluatiecel en het Federaal Coördinatiecomité de Veiligheidsraad adviseert. Emmanuel André is op zijn beurt de Franstalige woordvoerder van het Crisiscentrum. Vraag is dus of er voor de leden van de nieuwe taskforce een meer doorslaggevende rol wordt weggelegd.Uit de afgelopen weken blijkt immers dat het uiteindelijk de Veiligheidsraad is die de knoop moet doorhakken. Daarin zitten naast de wetenschappers ook de premier, haar vicepremiers en de regionale minister-presidenten. Eerder wees Van Ranst er al op dat de genomen maatregelen ook politiek ingegeven zijn. De beslissing om de scholen te sluiten, kwam er volgens hem vooral in navolging van een gelijkaardige beslissing in Frankrijk. Nochtans hadden de leden van het wetenschappelijk comité geadviseerd om dat niet te doen. Eerder liet Paul Pardon, hoofd van de Risk Management Group aan Knack weten dat zijn groep tevergeefs een avondklok had gesuggereerd aan de Veiligheidsraad. KluwenDe structuur die de federale overheid op poten heeft gezet om de coronacrisis aan te pakken, is in ieder geval een complexe samenwerking tussen een resem werkgroepen en organen. Hieronder ziet u het precies organigram van de manier waarop die met elkaar samenwerken. De nieuwe expertengroep, die zich over de uitfasering van de maatregelen buigt, is dus nog niet in het schema opgenomen. De volledige uitleg over het organigram leest u hier.