In het Vlaamse meetnet zijn concentraties van 64 microgram per kubieke meter gemeten van PM10, fijn stof met een diameter van 10 micrometer. Van PM2,5, fijn stof met diameter van 2,5 micrometer dus, is 39 microgram per kubieke meter gemeten. De drempelwaarden die de drie gewesten hanteren, vooraleer de bevolking geïnformeerd wordt, bedragen respectievelijk 50 en 35 microgram per kubieke meter. Ook in Brussel en Wallonië zijn hoge waarden gemeten, al overschrijden ze doorgaans niet de drempelwaarden. Dat is nog wel het geval voor PM10 in het gebied ten noorden van de Samber- en Maasvallei. De concentraties zijn verhoogd doordat bodemstof heropwaait en doordat er secundair organisch en organisch fijn stof gevormd wordt. Bij anorganisch fijn stof gaat het om reacties tussen stikstofoxiden, afkomstig van het verkeer, en ammoniak, uit de landbouw. Die reacties gebeuren als de weersomstandigheden daarvoor gunstig zijn: weinig wind, vochtige en koele nachten, en zon overdag. Volgens Ircel kan een Saharastofwolk in de loop van de dag mogelijk ook zorgen voor extra fijn stof. De weersomstandigheden blijven de rest van de dag nog ongunstig. 's Nachts en donderdag trekt vervolgens een regenzone over het land. Polaire en zuivere lucht zorgt morgen voor een verbetering van de condities. (Belga)

In het Vlaamse meetnet zijn concentraties van 64 microgram per kubieke meter gemeten van PM10, fijn stof met een diameter van 10 micrometer. Van PM2,5, fijn stof met diameter van 2,5 micrometer dus, is 39 microgram per kubieke meter gemeten. De drempelwaarden die de drie gewesten hanteren, vooraleer de bevolking geïnformeerd wordt, bedragen respectievelijk 50 en 35 microgram per kubieke meter. Ook in Brussel en Wallonië zijn hoge waarden gemeten, al overschrijden ze doorgaans niet de drempelwaarden. Dat is nog wel het geval voor PM10 in het gebied ten noorden van de Samber- en Maasvallei. De concentraties zijn verhoogd doordat bodemstof heropwaait en doordat er secundair organisch en organisch fijn stof gevormd wordt. Bij anorganisch fijn stof gaat het om reacties tussen stikstofoxiden, afkomstig van het verkeer, en ammoniak, uit de landbouw. Die reacties gebeuren als de weersomstandigheden daarvoor gunstig zijn: weinig wind, vochtige en koele nachten, en zon overdag. Volgens Ircel kan een Saharastofwolk in de loop van de dag mogelijk ook zorgen voor extra fijn stof. De weersomstandigheden blijven de rest van de dag nog ongunstig. 's Nachts en donderdag trekt vervolgens een regenzone over het land. Polaire en zuivere lucht zorgt morgen voor een verbetering van de condities. (Belga)