Het Europees Parlement had zich een maand geleden nog uitgesproken voor een inperking van het gebruik van glyfosaat, het meest gebruikte basisproduct in onkruidverdelgers. Er werd evenwel geen meerderheid gevonden voor een totaalverbod op het product. Maar de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) concluderen nu uit een nieuw onderzoek dat het "weinig waarschijnlijk is dat glyfosaat tot een risico op kanker leidt bij mensen die er via hun voeding aan worden blootgesteld". Opvallend is dat het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek, een adviesorgaan van de WHO, in maart 2015 nog het tegendeel beweerde. Volgens de WHO is die schijnbare tegenstelling te verklaren doordat er in het eerste onderzoek werd uitgegaan van een "waarschijnlijk" risico voor de menselijke gezondheid bij een erg hoge mate van blootstelling, terwijl het meest recente onderzoek specifiek het risico bij het eten van beperkte hoeveelheden glyfosaat behandelt. De studie van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek werd door milieuorganisaties als Greenpeace nog aangegrepen om een verbod op het product te eisen. Woensdag moet een comité van de Europese Unie een beslissing nemen over een eventuele uitbreiding van de vergunning voor het gebruik van glyfosaat. Tegenstanders vrezen dat het nieuwe rapport de balans in het voordeel van producent Monsanto zal doen overslaan. (Belga)

Het Europees Parlement had zich een maand geleden nog uitgesproken voor een inperking van het gebruik van glyfosaat, het meest gebruikte basisproduct in onkruidverdelgers. Er werd evenwel geen meerderheid gevonden voor een totaalverbod op het product. Maar de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) concluderen nu uit een nieuw onderzoek dat het "weinig waarschijnlijk is dat glyfosaat tot een risico op kanker leidt bij mensen die er via hun voeding aan worden blootgesteld". Opvallend is dat het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek, een adviesorgaan van de WHO, in maart 2015 nog het tegendeel beweerde. Volgens de WHO is die schijnbare tegenstelling te verklaren doordat er in het eerste onderzoek werd uitgegaan van een "waarschijnlijk" risico voor de menselijke gezondheid bij een erg hoge mate van blootstelling, terwijl het meest recente onderzoek specifiek het risico bij het eten van beperkte hoeveelheden glyfosaat behandelt. De studie van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek werd door milieuorganisaties als Greenpeace nog aangegrepen om een verbod op het product te eisen. Woensdag moet een comité van de Europese Unie een beslissing nemen over een eventuele uitbreiding van de vergunning voor het gebruik van glyfosaat. Tegenstanders vrezen dat het nieuwe rapport de balans in het voordeel van producent Monsanto zal doen overslaan. (Belga)