Formateur Elio Di Rupo en de zes onderhandelende partijen hebben de eerste dag van het begrotingsconclaaf zonder akkoord afgerond. Er zal verder worden vergaderd in het voorzitterschap van de Kamer.
Uit verschillende bronnen werd vernomen dat de formateur drie documenten aan de onderhandelaars heeft voorgelegd, waarover iedereen zijn opmerkingen kon geven. Het gaat daarbij om een begrotingstabel voor 2012, maar ook doorgerekend voor 2013 en 2014. De andere twee documenten sloegen op de structurele maatregelen op het vlak van arbeidsmarktbeleid enerzijds en pensioenen anderzijds.

Di Rupo en zijn gesprekspartners zien mekaar zaterdagvoormiddag terug in het voorzitterschap. Ook zal een werkgroep aan de slag gaan over de luiken arbeidsmarkt en pensioenen. Het ligt niet in de lijn van de verwachtingen dat de onderhandelingen zaterdag al zullen afronden. Voor zondag staat immers ook al een onderhandelingsdag in de agenda genoteerd. Bovendien lagen de standpunten tussen de partijen over hoe de saneringsopdracht moet worden ingevuld nogal ver uiteen.

Weinig enthousiasme bij Open VLD

Open VLD zou de voorstellen die formateur Elio Di Rupo op tafel legde erg koel ontvangen hebben wegens het overwicht van nieuwe lasten en belastingen en het ontbreken van voldoende besparingen. PS-onderhandelaar en minister van Energie Paul Magnette meende echter dat de formateur "onpartijdige" voorstellen had gedaan waarvan er een aantal "pijnlijk voor de socialisten" zijn. Zo worden niet alleen de kosten van de notionele intrest verminderd, maar wordt ook geraakt aan de sociale uitgaven, aldus Magnette. cdH-voorzitter Benoît Lutgen benadrukte dat de onderhandelaars onder tijdsdruk staan. Zijn partij wil niet dat er geraakt wordt aan de dienstencheques.

Johan Vande Lanotte (sp.a) erkende dat het standpunt van de Europese Commissie over de lonen in België de taak van de onderhandelaars niet vergemakkelijkt. De uittredende regering met de liberalen heeft haar werk niet gedaan, aldus Vande Lanotte.

Notionele interestaftrek
Pieter Timmermans, directeur-generaal van het VBO, liet in de marge van de onderhandelaars weten niet te spreken te zijn over de plannen van Di Rupo om de notionele interestaftrek fors af te bouwen. "De cijfers die circuleren, betekenen een verhoging van de vennootschapsbelasting met 2,1 miljard euro of 20 procent." Zulk een maatregel is dodelijk voor de economische activiteit, luidt het. Dat er aanpassingen nodig zijn aan de notionele interestaftrek betwist het VBO niet, maar "te fors ingrijpen is de maatregel eigenlijk ten grave dragen".

De notionele interestaftrek werd destijds in het leven geroepen om bedrijven te belonen die met eigen middelen hun kapitaalstructuur versterken. Ze genieten daarvoor van een fiscale aftrek op het eigen vermogen van de vennootschap. Het VBO dringt er voorts bij de onderhandelaars op aan om ook structurele hervormingen te voorzien zoals Europa gevraagd heeft.

De formateur en de vertegenwoordigers van PS, CD&V, MR, Open VLD, sp.a en cdH zoeken tegen het einde van het weekend 11,3 miljard euro. (Belga/INM)

Formateur Elio Di Rupo en de zes onderhandelende partijen hebben de eerste dag van het begrotingsconclaaf zonder akkoord afgerond. Er zal verder worden vergaderd in het voorzitterschap van de Kamer. Uit verschillende bronnen werd vernomen dat de formateur drie documenten aan de onderhandelaars heeft voorgelegd, waarover iedereen zijn opmerkingen kon geven. Het gaat daarbij om een begrotingstabel voor 2012, maar ook doorgerekend voor 2013 en 2014. De andere twee documenten sloegen op de structurele maatregelen op het vlak van arbeidsmarktbeleid enerzijds en pensioenen anderzijds. Di Rupo en zijn gesprekspartners zien mekaar zaterdagvoormiddag terug in het voorzitterschap. Ook zal een werkgroep aan de slag gaan over de luiken arbeidsmarkt en pensioenen. Het ligt niet in de lijn van de verwachtingen dat de onderhandelingen zaterdag al zullen afronden. Voor zondag staat immers ook al een onderhandelingsdag in de agenda genoteerd. Bovendien lagen de standpunten tussen de partijen over hoe de saneringsopdracht moet worden ingevuld nogal ver uiteen. Weinig enthousiasme bij Open VLD Open VLD zou de voorstellen die formateur Elio Di Rupo op tafel legde erg koel ontvangen hebben wegens het overwicht van nieuwe lasten en belastingen en het ontbreken van voldoende besparingen. PS-onderhandelaar en minister van Energie Paul Magnette meende echter dat de formateur "onpartijdige" voorstellen had gedaan waarvan er een aantal "pijnlijk voor de socialisten" zijn. Zo worden niet alleen de kosten van de notionele intrest verminderd, maar wordt ook geraakt aan de sociale uitgaven, aldus Magnette. cdH-voorzitter Benoît Lutgen benadrukte dat de onderhandelaars onder tijdsdruk staan. Zijn partij wil niet dat er geraakt wordt aan de dienstencheques. Johan Vande Lanotte (sp.a) erkende dat het standpunt van de Europese Commissie over de lonen in België de taak van de onderhandelaars niet vergemakkelijkt. De uittredende regering met de liberalen heeft haar werk niet gedaan, aldus Vande Lanotte.Notionele interestaftrek Pieter Timmermans, directeur-generaal van het VBO, liet in de marge van de onderhandelaars weten niet te spreken te zijn over de plannen van Di Rupo om de notionele interestaftrek fors af te bouwen. "De cijfers die circuleren, betekenen een verhoging van de vennootschapsbelasting met 2,1 miljard euro of 20 procent." Zulk een maatregel is dodelijk voor de economische activiteit, luidt het. Dat er aanpassingen nodig zijn aan de notionele interestaftrek betwist het VBO niet, maar "te fors ingrijpen is de maatregel eigenlijk ten grave dragen". De notionele interestaftrek werd destijds in het leven geroepen om bedrijven te belonen die met eigen middelen hun kapitaalstructuur versterken. Ze genieten daarvoor van een fiscale aftrek op het eigen vermogen van de vennootschap. Het VBO dringt er voorts bij de onderhandelaars op aan om ook structurele hervormingen te voorzien zoals Europa gevraagd heeft.De formateur en de vertegenwoordigers van PS, CD&V, MR, Open VLD, sp.a en cdH zoeken tegen het einde van het weekend 11,3 miljard euro. (Belga/INM)