Na een woelige week, waarin hij in opspraak kwam omdat hij in dronken toestand op een aanhangwagen is gebotst, mocht Van Dijck vandaag als parlementsvoorzitter zijn 11 julispeech houden in het Brusselse stadhuis. in die speech herhaalde Van Dijck zijn verontschuldigingen. "Maar ik kan de klok ook niet terugdraaien", klonk het. Van Dijck had het ook over de verkiezingen van 26 mei en de moeizame regeringsvormingen. Dat de Vlaamse formatie 'on hold' staat tot er meer duidelijkheid is over de federale regeringsvorming, lijkt Van Dijck weinig zorgen te baren. Men mag volgens hem niet "over één nacht ijs gaan". "Geen overhaasting dus, zeker niet in de precaire situatie die voortgekomen is uit de stembusgang. Overleg en bedachtzaamheid zijn geboden bij het uitstippelen van een beleid dat uitgaat van het ideale scenario waarbij geen enkele Vlaamse burger uit de boot valt." Vlaanderen moet tegelijk haar stempel kunnen drukken op het federale niveau. Volgens Van Dijck is Vlaanderen "de motor van een welvarende federale staat" en speelt Vlaanderen binnen de federale entiteit "een voortrekkersrol". En vanuit die rol moet Vlaanderen "een belangrijke stem in het kapittel hebben bij het uittekenen van een performant, productief en sociaal federaal beleid voor heel ons land". "Het past dan ook niet dat in een nieuwe federale regering slechts een minderheid van de Vlaamse bevolking zou vertegenwoordigd zijn", aldus Van Dijck. De kersverse parlementsvoorzitter wijst op de verplichte solidariteit van Vlaanderen tegenover het andere landsgedeelte. "Maar in ruil voor die solidariteit mag de ene partner aan de andere politieke verantwoordelijkheid en respect vragen", klinkt het. Dat respect tonen kan bijvoorbeeld door "in dialoog" te willen gaan. "Openhartig en onbevangen overleg aangaan is ook een vorm van verantwoordelijkheid. De weigering om te spreken met de andere taalgemeenschap of met hun grootste politieke vertegenwoordiging is een contraproductief zwaktebod." In de marge van de toespraak van Van Dijck was er een incidentje. Midden in de speech stond een bezoeker in de zaal op en hield een bordje op met de boodschap: "Het klimaat neemt geen vakantie". Dat klimaatprotest werd snel in de kiem gesmoord. (Belga)

Na een woelige week, waarin hij in opspraak kwam omdat hij in dronken toestand op een aanhangwagen is gebotst, mocht Van Dijck vandaag als parlementsvoorzitter zijn 11 julispeech houden in het Brusselse stadhuis. in die speech herhaalde Van Dijck zijn verontschuldigingen. "Maar ik kan de klok ook niet terugdraaien", klonk het. Van Dijck had het ook over de verkiezingen van 26 mei en de moeizame regeringsvormingen. Dat de Vlaamse formatie 'on hold' staat tot er meer duidelijkheid is over de federale regeringsvorming, lijkt Van Dijck weinig zorgen te baren. Men mag volgens hem niet "over één nacht ijs gaan". "Geen overhaasting dus, zeker niet in de precaire situatie die voortgekomen is uit de stembusgang. Overleg en bedachtzaamheid zijn geboden bij het uitstippelen van een beleid dat uitgaat van het ideale scenario waarbij geen enkele Vlaamse burger uit de boot valt." Vlaanderen moet tegelijk haar stempel kunnen drukken op het federale niveau. Volgens Van Dijck is Vlaanderen "de motor van een welvarende federale staat" en speelt Vlaanderen binnen de federale entiteit "een voortrekkersrol". En vanuit die rol moet Vlaanderen "een belangrijke stem in het kapittel hebben bij het uittekenen van een performant, productief en sociaal federaal beleid voor heel ons land". "Het past dan ook niet dat in een nieuwe federale regering slechts een minderheid van de Vlaamse bevolking zou vertegenwoordigd zijn", aldus Van Dijck. De kersverse parlementsvoorzitter wijst op de verplichte solidariteit van Vlaanderen tegenover het andere landsgedeelte. "Maar in ruil voor die solidariteit mag de ene partner aan de andere politieke verantwoordelijkheid en respect vragen", klinkt het. Dat respect tonen kan bijvoorbeeld door "in dialoog" te willen gaan. "Openhartig en onbevangen overleg aangaan is ook een vorm van verantwoordelijkheid. De weigering om te spreken met de andere taalgemeenschap of met hun grootste politieke vertegenwoordiging is een contraproductief zwaktebod." In de marge van de toespraak van Van Dijck was er een incidentje. Midden in de speech stond een bezoeker in de zaal op en hield een bordje op met de boodschap: "Het klimaat neemt geen vakantie". Dat klimaatprotest werd snel in de kiem gesmoord. (Belga)